Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='mlam' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Mai Lam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 31,902,777

 
Mục này được 14453 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Lam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/07/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tin học; Tại: Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: - Công nghệ phần mềm - Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: - Lập trình ứng dụng mạng - Đồ họa ứng dụng - Web semantic
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 05113735177; Mobile: 0932567800
Email: mailam@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1/2010 đến nay đảm nhiệm chức vụ giảng viên tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn