Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,838,193

 Giá trị hợp lý và cách tiếp cận của nhà kiểm toán.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Phương, Đường Nguyên Hưng
Nơi đăng: Hội thảo “Phát triển các dịch vụ tài chính tại khu vực miền Trung, Trường Đại học Kinh tế; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn