Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,808,882

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích báo cáo tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Cao học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Kế toán tài chính nâng cao, chuyên đề kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2005 Cao học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Phân tích tài chính
Ngành: Kế toán
 2000 Đại học  Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Kế toán HCSN
Ngành: Kế toán
 1998 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[5]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 1997 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn