Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,958,739

[1] Đề tài Khác: The reform of public sector accounting in Vietnam – Learningfrom UK experiences, funded by Newton Mobility Grant-British Academy. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Phương và Tobias Polzer. Mã số: CRFG\100072. Năm: 2018. (Dec 18 2018 8:07AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết và tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Phương. Thành viên: PGS.TS. Ngô Hà Tấn, TS. Đoàn Thị Ngọc Trai, TS. Trần Đình Khôi Nguyên, ThS. NCS. Phạm Thị Bích Vân, ThS.NCS. Võ Thị Thùy Trang, ThS. Nguyễn Trọng Hiếu, ThS. Lê Thị Trúc Loan. Mã số: B2013-04-15. Năm: 2016. (Jun 8 2016 3:29PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thực trạng công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Phương. Thành viên: Võ Thị Thùy Trang, Võ Hồng Tâm, Huỳnh Ngọc Quang. Mã số: Đ2012-04-17. Năm: 2012. (Jan 4 2013 9:24AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Hội nhập kinh tế và phát triển kế toán doanh nghiệp từ 1995: Thực trạng, thách thức và triển vọng. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Phương. Mã số: B2010-TDA02-24-TRIG. Năm: 2010. (Apr 26 2012 2:11PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Liên kết giữa kế toán và thuế ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Phương. Thành viên: . Mã số: T2009-04-20. Năm: 2009. (Jan 6 2011 8:17PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hệ thống kế toán Việt Nam 1995. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Phương. Thành viên: . Mã số: B2005-14-36. Năm: 2006. (Dec 31 2010 1:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn