Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,486,146

 The New System of Business Accounting in Vietnam: An empirical Evaluation
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Phương, Micheline Renault
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội thảo về Accounting and governance của Tạp chí Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics (thuộc Đại học Hồng kông), tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc và Hội Thảo 29th EAA Annual Congress của Tạp chí European Accounting Review, tổ chức tại Dublin, Ireland; Số: 00;Từ->đến trang: 206-225;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn