Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,838,704

 Nghiên cứu thực trạng công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Võ Thị Thùy Trang, Võ Hồng Tâm, Huỳnh Ngọc Quang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: Đ2012-04-17 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kế toán
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn