Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,132,420

 Institutional theory and accounting change: An analysis of accounting regulations in Vietnam, Chapter in IFRS in a Global World: International and Critical Perspective on Accounting
Chủ biên: Didier Bensadon and Nicolas Praquin; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Springer International Publishing Switzerland 2016; Mã số: ISBN 978-3-319-28223-7 ;Năm XB: 2016
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kế toán
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn