Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,568,740

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Presentation Award

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 2019 International Conference on “Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications”

[2] Best Paper Award

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

[3] Prix de la conception esthétique (Giải nhất cho thiết kế mỹ thuật)

 Kỹ thuật

 2009

 24h Innovation - Saison 3

 Pháp

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
[4] Prix du meilleur prototype (Giải nhất cho tạo mẫu nhanh)

 Kỹ thuật

 2008

 24h Innovation-Saison 2

 Pháp

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn