Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,222

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Additive Manufacturing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Master student  The Industrial Engineering & Management School at Grenoble Institute of Technology
[2]Dao động kỹ thuật
Ngành: Cơ học
 2012 Sinh viên năm thứ 3
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa
[3]Cơ học đại cương
Ngành: Cơ học
 2011 Sinh viên năm thứ 2  Trường Đại học Bách khoa
[4]Cơ học lý thuyết
Ngành: Cơ học
 2005 Sinh viên năm 2 (Ngành Cơ khí, Xây dựng)  Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn