Nguyễn Phước Quý An
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,933

 
Mục này được 18823 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phước Quý An
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/01/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phú Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Môi trường và thủy văn; Tại: Đại học Côte D'azur
Dạy CN: Công nghệ Môi trường, Quản lý Môi trường.
Lĩnh vực NC: Ô nhiễm môi trường không khí, mô hình ô nhiễm môi trường không khí, mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong nước, sản xuất sạch hơn
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường - ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3733590; Mobile: 0905322226
Email: npqan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

2008-2010 Giảng dạy tại khoa Môi trường, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng


2010-2012 Học Thạc sĩ tại Konkuk University, Seoul, Korea


2012-đến nay: Giảng dạy tại khoa Môi trường, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quản lý nguồn thải nhà máy công nghiệp theo hướng phát triẻn bền vững. Chủ nhiệm: Nguyễn Phước Quý An. Thành viên: Hoàng Ngọc Ân, Trần Thị Kim chi, Đỗ Đức Hòa. Mã số: T2016-02-32. Năm: 2016. (Aug 28 2021 11:39AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá hiện trạng lắp đặt, sử dụng máy điều hòa không khí tại các khu dân cư ở TP Đà Nẵng và đề xuất giải pháp hợp lý. Tác giả: ThS. Nguyễn Phước Quý An*; TS. Nguyễn Đình Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[2]Bài báo: Đánh giá hiện trạng khói thải và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu suất xử lý khí thải lò hơi của công ty Dệt may Hòa Thọ, TP Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Phước Quý An*; TS. Nguyễn Đình Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[3]Tham luận: Tái sử dụng nước thải-Nghiên cứu điển hình tại công ty dệt may Hòa Thọ, TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyen Phuoc Quy An, Tran Van Quang. Hội thảo công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Trang: 109-113. Năm 2016. (Aug 28 2021 11:18AM)
[4]Bài báo: Studying the method for sensitivity analysis of ozone formation in urban and rural areas using CMAQ. Tác giả: Nguyen Phuoc Quy An. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 – 1531 NO. 12(97).2015. Trang: 1-5. Năm 2015. (Mar 14 2016 3:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Modelling NH4+ dispersion from wastewater of urban drainage to the coastal area of Danang City, Vietnam. Authors: Phuoc Quy An Nguyen, Philippe Gourbesville, Ngoc Duong Vo, Philippe Audra, Morgan Abily, Qiang Ma. Book Advances in Hydroinformatics. No: ISBN: 978-981-15-5435-3. Pages: 767-778. Year 2020. (Aug 28 2021 10:49AM)
[2]Presentations: Methodology for Wastewater Discharge Modeling – Application to Danang Bay, Vietnam. Authors: Phuoc Quy An Nguyen, Philippe Gourbesville, Philippe Audra, Ngoc Duong Vo and Diep Ngoc Khoi Vo. 6th International Conference on Environment and Renewable Energy. Pages: 012047. Year 2020. (Aug 28 2021 11:02AM)
[3]Presentations: Impact of Pluvial First Flush – Application to Danang City, Vietnam. Authors: Phuoc Quy An Nguyen, Philippe Gourbesville, Philippe Audra, Ngoc Duong Vo and Diep Ngoc Khoi Vo. 6th International Conference on Environment and Renewable Energy. Pages: 012048. Year 2020. (Aug 28 2021 10:55AM)
[4]Presentations: Modelling phosphate dispersion from wastewater of urban drainage to Danang Bay, Vietnam. Authors: Phuoc Quy An Nguyen, Philippe Gourbesville, Ngoc Duong Vo, Philippe Audra, Morgan Abily, Qiang Ma. The 1st International Conference on Water Resources and Coastal Engineering, Danang, Vietnam. Pages: 187-190. Year 2020. (Aug 28 2021 10:04AM)
[5]Presentations: Sensitivity of ozone formation in urban and background sites of Korea. Authors: Nguyen Phuoc Quy An, Suhyang Kim, Young Sunwoo. 1st International conference on Green Environmental Technology 2011. Pages: 355-356. Year 2011. (Dec 28 2012 6:20AM)
[6]Presentations: Prototyping of Smart CO detection system. Authors: Nguyen Phuoc Quy An, Luong Hung Truyen, Eldor Primov, Subarna Rudra, Young Sunwoo, Yang Dam Eo. In 1st International Conference on Green Environmental Technology 2011 (KSEE 2011). Pages: 357-358. Year 2011. (Dec 28 2012 6:23AM)
[7]Presentations: Toxic gases detection basing on advanced technology fusion. Authors: Luong Hung Truyen, Nguyen Phuoc Quy An, Eldor, Subarna (Department of advanced technology fusion, Konkuk University, Seoul, Korea). The Second Annual Conference of Vietnamese Young Scientists in Korea. Pages: 28. Year 2011. (May 21 2011 7:43PM)
[8]Presentations: Affecting of NOx and VOC to the sensitivity of ozone formation in Seoul and Gang-hwa in Korea. Authors: Nguyen Phuoc Quy An, Suhyang Kim, Young-IL Ma, Hyeseon Jeong, Young Sunwoo
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. 2011 KOSAE (Korean Society For Atmospheric Environment) Fall Conference
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 158-158. Year 2011.
(Dec 28 2012 6:30AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình môi trường Chủ biên: TS. Nguyễn Đình Huấn. Đồng tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa, ThS. Nguyễn Lan Phương, ThS. Phan Thị Kim Thủy, PGS. TS. Trần Văn Quang, TS. Lê Năng Định, PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy, ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi, ThS. Mai Thị Thùy Dương, TS. Phan Như Thúc, TS. Hồ Hồng Quyên, TS. Nguyễn Phước Quý An. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. Năm 2021.(Aug 28 2021 11:33AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng Dự án Xanh Sony. Số: 09-SGDA 2007. Năm: 2008.
[2] Báo cáo xuất sắc trong hội nghị "2011 KOSAE (Korean Society For Atmospheric Environment) Fall Conference" ở Hàn Quốc. Số: 12-130. Năm: 2012.
[3] Báo cáo xuất sắc trong hội nghị "1st International Conference on Green Environmental Technology 2011 (KSEE 2011)" ở Hàn Quốc. Số: 2012-266. Năm: 2012.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Biến đổi khí hậu
Ngành: Khoa học môi trường
 2023 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Xử lý khí thải
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Sản xuất sạch hơn
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2009 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn