Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,726

 Một so sánh hiệu năng giữa các phương pháp phân tích độ nhạy cho các mô hình năng lượng công trình xây dựng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Anh-Tuan Nguyen, Sigrid Reiter
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Building simulation: An International Journal (Impact Factor 2014: 1.029)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 8(6);Từ->đến trang: 651-664;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The choice of sensitivity analysis methods for a model often relies on the behavior of model outputs. However, many building energy models are “black-box” functions whose behavior of simulated results is usually unknown or uncertain. This situation raises a question of how to correctly choose a sensitivity analysis method and its settings for building simulation. A performance comparison of nine sensitivity analysis methods has been carried out by means of computational experiments and building energy simulation. A comprehensive test procedure using three benchmark functions and two real-world building energy models was proposed. The degree of complexity was gradually increased by carefully-chosen test problems. Performance of these methods was compared through the ranking of variables’ importance, variables’ sensitivity indices, interaction among variables, and computational cost for each method. Test results show the consistency between the Fourier Amplitude Sensitivity Test (FAST) and the Sobol method. Some evidences found from the tests indicate that performance of other methods was unstable, especially with the non-monotonic test problems.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn