Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,880,714

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chiến lược kiểm soát thông gió tự nhiên thông minh trong công trình kiến trúc. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 02-2020. Trang: 27-31. Năm 2020. (Mar 28 2020 9:30PM)
[2]Bài báo: Không gian cảnh quan mở dưới góc nhìn tâm lý học môi trường – nghiên cứu trường hợp Đại học Harvard và Học viện Công nghệ Massachusetts. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 6-2019. Trang: 84-89. Năm 2019. (Jun 16 2019 9:11AM)
[3]Bài báo: Chiếu sáng nhân tạo phù hợp với nhịp sống sinh học – nghiên cứu và ứng dụng. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 5-2019. Trang: 49-53. Năm 2019. (Jun 16 2019 9:08AM)
[4]Tham luận: Vấn đề quy hoạch đô thị và nhà cao tầng ven biển, bài học từ các đô thị ven biển của Bra-xin. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Trang: 1-4. Năm 2019. (Mar 10 2020 8:42PM)
[5]Bài báo: 100 năm Kiến trúc hiện đại và những dấu ấn không thể phai mờ. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 3-2018. Trang: 98-103. Năm 2018. (May 11 2018 5:45PM)
[6]Tham luận: Kiến trúc Việt Nam trước ngưỡng cửa thời đại Công nghệ 4.0. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia "Lý luận và phê bình kiến trúc ở Việt Nam" - ISBN: 978-2018/CXBI/45-45/TN. Trang: 266-275. Năm 2018. (Nov 28 2018 8:02PM)
[7]Bài báo: Mô phỏng năng lượng công trình với Revit - Một lối đi mới dành cho Kiến trúc sư. Tác giả: Ngô Quang Tâm, Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 07-2018. Trang: 19-22. Năm 2018. (Sep 30 2018 11:25AM)
[8]Bài báo: Phố đi bộ ven sông: Từ nghiên cứu đến thực tiễn. Tác giả: Trần Nguyễn Trâm Anh, Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 281-09-2018. Trang: 64-69. Năm 2018. (Oct 25 2018 4:10PM)
[9]Bài báo: Những xu hướng kiến trúc trong kỷ nguyên số cho đô thị du lịch Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 3-2017. Trang: 70-75. Năm 2017. (Apr 18 2017 8:56PM)
[10]Bài báo: Định mức năng lượng công trình – bước khởi đầu hướng đến Kiến trúc tiết kiệm năng lượng. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Trung, Lương Xuân Hiếu. Tạp chí Kiến trúc. Số: 7/2017. Trang: 62-67. Năm 2017. (Sep 1 2017 2:38PM)
[11]Bài báo: Thiết kế tích hợp trong Kiến trúc: xây dựng tương lai lớn từ những điều nhỏ bé. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí kiến trúc. Số: 2-2017. Trang: 32-39. Năm 2017. (Mar 24 2017 3:27PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu Xây dựng định mức năng lượng cho công trình khách sạn Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Trung, Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 112-116. Năm 2017. (Nov 17 2017 6:44PM)
[13]Bài báo: Những câu hỏi lớn trong tổ chức đào tạo Kiến trúc sư. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 08-2017. Trang: 26-30. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:33PM)
[14]Bài báo: Phương pháp thiết lập mô hình Công trình có độ tin cậy cao cho các phần mềm mô phỏng năng lượng. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến Phát triển bền vững ATCESD 2015. Số: 1. Trang: 233-240. Năm 2016. (Oct 10 2015 9:03PM)
[15]Bài báo: Lựa chọn hướng nhà trong thiết kế chung cư cao tầng tại Đà Nẵng theo hướng Kiến trúc bền vững. Tác giả: Phan Tiến Vinh, Trịnh Duy Anh, Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 269-273. Năm 2016. (Nov 12 2016 11:07AM)
[16]Bài báo: Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa trong thiết kế công trình hiệu quả năng lượng. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Phan Tiến Vinh. Chuyên san Kỹ thuật Công nghệ - Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Số: 19(3). Trang: 98-108. Năm 2016. (Dec 1 2015 5:42PM)
[17]Bài báo: KTS với xu hướng thiết kế kiến trúc hiệu quả năng lượng. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Thục Linh. Tạp chí kiến trúc. Số: 255-07/2016. Trang: 30-34. Năm 2016. (Aug 16 2016 10:06PM)
[18]Bài báo: Đánh giá chất lượng môi trường trong các căn hộ chung cư thu nhập thấp ở Đà Nẵng vào mùa hè. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng. Số: 23. Trang: 20-24. Năm 2016. (May 25 2016 2:38PM)
[19]Bài báo: Đánh giá hiệu quả thông gió tự nhiên ngoài nhà tại các khu chung cư ở giai đoạn thiết kế tổng mặt bằng bằng phương pháp CFD. Tác giả: Phan Tiến Vinh, Trịnh Duy Anh, Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Xây dựng và Đô thị (ISSN 1859-3119). Số: 48. Trang: 76-80. Năm 2016. (May 27 2016 2:17PM)
[20]Bài báo: Các rào cản của việc nhân rộng phong trào Công trình xanh ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 237 - 1 - 2015. Trang: 20-25. Năm 2015. (Jan 25 2015 10:31AM)
[21]Bài báo: Ứng dụng các công cụ và phần mềm mô phỏng trong đổi mới đào tạo kiến trúc theo hướng bền vững. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thanh Hòa, Phan Tiến Vinh. Tạp chí Kiến trúc. Số: 246-07-2015. Trang: 66-70. Năm 2015. (Aug 20 2015 9:04PM)
[22]Bài báo: Công trình xanh London 2012 Velodrome đã được thiết kế như thế nào?. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 237-1-2015. Trang: 89-94. Năm 2015. (Jan 25 2015 10:34AM)
[23]Bài báo: Tiện nghi nhiệt trong một số giảng đường thông gió tự nhiên. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn*; Lê Thị Kim Dung. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 84-88. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[24]Bài báo: Tối ưu hóa tiện nghi nhiệt trong căn hộ chung cư được thông gió tự nhiên. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng. Số: 17. Trang: 9-13. Năm 2015. (Feb 19 2015 9:34AM)
[25]Tham luận: Những tiến bộ trong công nghệ thiết kế kiến trúc bền vững và các ứng dụng điển hình. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Phan Tiến Vinh, Lê Thanh Hòa. Kỷ yếu Hội thảo Các tiến bộ trong kỹ thuật vì sự phát triển bền vững - trường Đại học Bách khoa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 1-6. Năm 2015.
(Oct 10 2015 9:10PM)
[26]Bài báo: Các công trình xanh tốt nhất năm 2015 ở Hoa Kỳ. Tác giả: Trần Thị Khánh Hòa, Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 247-11-2015. Trang: 89-94. Năm 2015. (Jan 28 2016 8:12PM)
[27]Bài báo: Biến đổi khí hậu, tiện nghi sinh học và năng lượng tiêu thụ: những thách thức của thiết kế trong thế kỷ 21. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 245 - 9-2015. Trang: 25-30. Năm 2015. (Oct 10 2015 9:00PM)
[28]Bài báo: Các công trình xanh tốt nhất năm 2014 ở Hoa Kỳ. Tác giả: Lê Thanh Hòa, Nguyễn Anh Tuấn
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Kiến trúc. Số: 241-05-2015. Trang: 84-94. Năm 2015. (Jun 2 2015 3:27PM)
[29]Bài báo: Phân tích độ nhạy dựa trên phương pháp Monte Carlo cho phân tích năng lượng công trình. Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn*; ThS. Lê Thị Kim Dung. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 68. Năm 2014.
(Sep 19 2014 10:51AM)
[30]Tham luận: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG Ở ĐÀ NẴNG HƯỚNG TỚI MỘT THÀNH PHỐ CARBON-THẤP . Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thanh Hòa. Kỷ yếu Hội thảo CLB Các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 44 - 2014
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 209-296. Năm 2014.
(Apr 9 2014 3:50PM)
[31]Bài báo: Cải thiện thông gió tự nhiên trong nhà ở bằng sân trong. Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Tuấn*; ThS. Lê Thị Kim Dung*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(76). Trang: 68-71. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[32]Bài báo: Toàn cảnh về công bố quốc tế của khoa học Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - ĐH Quốc gia TPHCM
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 16. Trang: 101-109. Năm 2013.
(Jul 13 2013 11:37AM)
[33]Bài báo: Phương pháp mới cho đánh giá tiện nghi nhiệt trong công trình thông gió tự nhiên. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(66). Trang: 91-95. Năm 2013. (Apr 22 2013 7:49PM)
[34]Bài báo: Đề xuất mô hình tiện nghi nhiệt áp dụng cho người Việt Nam trong các tình huống và thể loại công trình khác nhau. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(54). Trang: 71-77. Năm 2012. (Jul 9 2012 9:24PM)
[35]Bài báo: Thiết kế kiến trúc xanh với hỗ trợ bởi các công cụ mô phỏng hiệu năng công trình (BPS). Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc
marriage affairs open i want an affair
. Số: 05. Trang: 13-18. Năm 2012.
(Jun 6 2012 4:07PM)
[36]Bài báo: Kiến trúc Quy hoạch và Quản lý ở đô thị di sản Venice . Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Số: 5. Trang: 74-81. Năm 2012. (Jun 6 2012 4:12PM)
[37]Bài báo: Bàn về quy trình đào tạo ngành Kiến trúc ở một số nước Tây Âu . Tác giả: Nguyễn Ngọc Luân; Nguyễn Anh Tuấn. Tạp Chí Kiến trúc. Số: 187. Trang: 65-67. Năm 2010. (Mar 20 2012 3:13AM)
[38]Bài báo: Kiến trúc Pháp đương đại. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp Chí Kiến trúc. Số: 165. Trang: 72-79. Năm 2009. (Mar 20 2012 2:49AM)
[39]Bài báo: Hiện đại và Truyền thống. Tác giả: Tetsuo Furuichi, Nguyễn Anh Tuấn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp Chí Kiến trúc. Số: 160. Trang: 81-87. Năm 2008. (Mar 20 2012 2:41AM)
[40]Bài báo: Kiến trúc Hà Lan đương đại. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp Chí Kiến trúc
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 162. Trang: 84-89. Năm 2008.
(Mar 20 2012 2:43AM)
[41]Bài báo: Điêu khắc đô thị - một bài toán khó. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp Chí Kiến trúc. Số: 163. Trang: 51-54. Năm 2008. (Mar 20 2012 2:46AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effect of Temperature Dependence of Sorption on Hygrothermal Performance of a Hemp Concrete Building Envelope. Authors: Anh Dung Tran Le, Driss Samri, Omar Douzane, Geoffrey Promis, Anh Tuan Nguyen, Thierry Langlet. Hashmi, Saleem and Choudhury, Imtiaz Ahmed (eds.). Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials. Oxford: Elsevier. No: 2. Pages: 68-77. Year 2020. (Jan 24 2020 8:16AM)
[2]Article: Studies on sustainable features of vernacular architecture in different regions across the world: A comprehensive synthesis and evaluation. Authors: Anh Tuan NGUYEN, Nguyen Song Ha TRUONG, David ROCKWOOD, Anh Dung TRAN LE. Frontier of Architectural research (ISI - A&HCI, Q1). No: 8(4). Pages: 535-548 (OPEN ACCESS). Year 2019. (Jul 26 2019 11:53AM)
[3]Article: Developing an energy benchmarking for hotel buildings using the statistical method and the simulation-based approach. Authors: Nguyễn Anh Tuấn, David Rockwood. Journal of Green building (AHCI, Q2). No: 3(14). Pages: 1-22. Year 2019. (Jun 10 2019 1:54PM)
[4]Presentations: Impact of moisture buffering capacity of interior objects on hygrothermal performance and perception of indoor air quality in a room. Authors: Anh Dung Tran Le, Omar Douzane, Geoffrey Promis, Anh Tuan Nguyen, Laurent Lahoche, Thierry Langlet. The 15th international conference of Indoor Air Quality and Climate, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Pages: 01-06. Year 2018. (Feb 24 2019 8:15PM)
[5]Article: Comparing the natural ventilation efficiency of typical floor plan configurations in high-rise apartment buildings in Vietnam. Authors: Phan Tiến Vinh, Trịnh Duy Anh, Nguyễn Anh Tuấn. The VII International Scientific and Technical Conference “THE SOLUTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND REAL ESTATE”. No: ISBN 978-5-4323-0261-8. Pages: 31-32. Year 2018. (Dec 15 2017 10:17PM)
[6]Article: Bioclimatism in Architecture: an evolutionary perspective. Authors: Nguyen Anh Tuan, Sigrid Reiter. International Journal of Design and Nature and Ecodynamics (SCOPUS indexed). No: 12(1). Pages: 16-29. Year 2017. (May 25 2016 11:57AM)
[7]Article: A performance comparison of Multi-objective optimization algorithms for solving nearly-zero-energy-building design problems. Authors: Mohamed Hamdy, Anh-Tuan Nguyen, Jan L. M. Hensen. Energy and Buildings (2015 Impact factor 2.884). No: 121. Pages: 57-71. Year 2016. (Mar 14 2016 7:49PM)
[8]Article: A comparison of the effect of carbon dioxide and relative humidity sensitive ventilation systems on indoor air quality, hygrothermal and energy performance in an office room made of hemp concrete. Authors: Anh Dung Tran Le, Omar Douzane, Geoffrey Promis, Driss Samri, Jean-Marc Roucoult, Anh Tuan Nguyen, Laurent Lahoche, Thierry Langlet. Proceedings of the14th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Ghent (Belgium). No: 1 ( ISBN: 978-1-5108-3687-7). Pages: 2810. Year 2016. (Sep 22 2016 9:57PM)
[9]Article: A performance comparison of sensitivity analysis methods for building energy models. Authors: Anh-Tuan Nguyen, Sigrid Reiter
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Building simulation: An International Journal (Impact Factor 2014: 1.029)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 8(6). Pages: 651-664. Year 2015.
(Jun 29 2015 4:41PM)
[10]Article: Passive designs and strategies for low-cost housing using simulation-based optimization and different thermal comfort criteria. Authors: Nguyễn Anh Tuấn, Reiter Sigrid
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Journal of Building Performance Simulation (2014 Impact factor 1.623)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 7(1). Pages: 68-81. Year 2014.
(Jan 23 2013 4:47PM)
[11]Article: A review on simulation-based optimization methods applied to building performance analysis. Authors: Nguyễn Anh Tuấn; Sigrid Reiter; Philippe Rigo . Applied Energy (2014 IF = 5.613)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 113. Pages: 1043-1058. Year 2014.
(Aug 23 2013 6:22PM)
[12]Article: The efficiency of different simulation-based design methods in improving building performance. Authors: Nguyen Anh Tuan, Reiter Sigrid. WIT Transactions on the Built Environment (SCOPUS). No: 142. Pages: 139-149. Year 2014. (Sep 1 2014 4:49PM)
[13]Article: A climate analysis tool for passive heating and cooling strategies in hot humid climate based on Typical Meteorological Year data sets. Authors: Nguyễn Anh Tuấn, Sigrid Reiter . Energy and Buildings ((Impact factor 2.884). No: 68. Pages: 756-763. Year 2014. (Sep 23 2012 5:30PM)
[14]Presentations: Sustainable housing in Vietnam: Climate responsive design strategies to optimize thermal comfort. Authors: Nguyễn Anh Tuấn. University of Liege
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 1-304. Year 2013.
(Jul 10 2013 10:41AM)
[15]Article: An investigation on thermal performance of a low cost apartment in hot humid climate of Danang. Authors: Nguyễn Anh Tuấn, Reiter Sigrid. Energy and Buildings (2014 Impact factor 2.884). No: 47. Pages: 237-246. Year 2012. (Mar 19 2012 8:04PM)
[16]Article: Optimum design of low-cost housing in developing countries using nonsmooth simulation-based optimization . Authors: Nguyễn Anh Tuấn, Reiter Sigrid. Proceedings of the 28th International PLEA Conference, Lima, Peru. No: 1. Pages: NA. Year 2012. (Mar 20 2012 2:59AM)
[17]Article: An adaptive thermal comfort model for hot humid South-East Asia. Authors: Anh Tuan Nguyen, Manoj Kumar Singh, Sigrid Reiter. Building and Environment (2014 Impact factor 3.341). No: 56. Pages: 291-300. Year 2012. (Mar 24 2012 3:01AM)
[18]Article: Analysis of passive cooling and heating potential in Vietnam using graphical method and Typical Meteorological Year weather file . Authors: Nguyễn Anh Tuấn, Reiter Sigrid
marriage affairs open i want an affair
. CISBAT international conference, Lausanne, Switzerland 2011. No: Conference proceedings (ISBN 978-2-8399-0906-8). Pages: 323-328. Year 2011. (Mar 19 2012 8:13PM)
[19]Article: The effect of ceiling configurations on indoor wind motion and ventilation flow rate. Authors: Nguyễn Anh Tuấn, Reiter Sigrid
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Building and Environment (2014 Impact factor 3.341)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 46. Pages: 1211-1222. Year 2011.
(Mar 19 2012 7:48PM)
[20]Article: An investigation on climate responsive design strategies of vernacular housing in Vietnam. Authors: Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quốc Bảo, Trần Đức Quang, Reiter Sigrid. Building and Environment (2014 Impact factor 3.341). No: 46. Pages: 2088-2106. Year 2011. (Mar 19 2012 7:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn