Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,686

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chuyển hóa các giải pháp thiết kế thụ động của kiến trúc dân gian vào thiết kế kiến trúc mới. Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: Trương Nguyễn Song Hạ. Mã số: T2019-02-32. Năm: 2019. (Jan 4 2020 4:07PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Các giải pháp kiến trúc nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống trong nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Lê Thị Hồng Na. Thành viên: Trần Công Danh, Bùi Lê Ấn Lĩnh, Phan Thị Phương Diễm, Nguyễn Quốc Ý, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Đại Thắng, Nguyễn Anh Thư, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: 66/2015/HĐĐH-SKHCN. Năm: 2017. (Jun 17 2019 3:20PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu thụ năng lượng công trình khách sạn du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: T2017-02-75. Năm: 2017. (Dec 15 2017 8:01PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tối ưu hóa vào thiết kế nhà ở cho người thu nhập thấp . Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: Lê Thị kim Dung; Phan Tiến Vinh. Mã số: Đ2015-02-131. Năm: 2016. (Sep 29 2016 8:49PM)
[5] Đề tài Khác: Building a GIS-based Information System for Hanoi’s urban Management by 2010: Technical assistance of project feasibility study (Task 3 report). Chủ nhiệm: Teller Jacques. Thành viên: Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: URBIS Hanoi project. Năm: 2011. (Jan 26 2013 1:10AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn