Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,493

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải nhất - Giải thưởng "Công trình Khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng" năm 2018

 Khoa học công nghệ

 2019

 305/QĐ-ĐHĐN

 Đại học Đà Nẵng

[2] Giải nhất - Hoạt động Khoa học Công nghệ Xuất sắc của Đại học Bách Khoa 2018-2019

 Khoa học công nghệ

 2019

 3151/QĐ-ĐHBK

 Trường Đại học Bách khoa

[3] Elsevier Awards 2015: Highly Cited Research Papers and Review Papers (Applied Energy journal)

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Applied Energy

[4] Giải nhì - Hoạt động Khoa học Công nghệ Xuất sắc của Đại học Bách Khoa 2013-2014

 Khoa học công nghệ

 2014

 168/ĐHBK-KH-SĐH&HTQT

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

[5] Giải Nhất môn Toán học toàn tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (cũ)

 Tự nhiên

 1995

 01KT/QĐ 01/6/1995

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng

[6] Giải Nhất môn Hóa học toàn tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (cũ)

 Tự nhiên

 1992

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn