Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,938

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiến trúc sinh khí hậu
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2017 Học viên Cao học ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách khoa
[2]Công trình xanh
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2017 Học viên cao học ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách khoa
[3]Chuyên đề Kiến trúc bền vững
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2013 Sinh viên năm thứ 4 ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách khoa
[4]Vật lý Kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2013 Sinh viên năm thứ 3 ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách khoa
[5]Kiến trúc công nghiệp
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2010 Sinh viên năm thứ 3 ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn