Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,339

 Phương pháp thiết lập mô hình Công trình có độ tin cậy cao cho các phần mềm mô phỏng năng lượng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến Phát triển bền vững ATCESD 2015; Số: 1;Từ->đến trang: 233-240;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công trình kiến trúc bền vững cần đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt của các bộ công cụ đánh giá (LEED, BREEAM…), trong đó tiết kiệm năng lượng và tiện nghi là những yếu tố rất quan trọng. Để thực hiện được việc đó, các nhà thiết kế, các Kiến trúc sư phải sử dụng các công cụ mô phỏng năng lượng công trình. Một mô hình máy tính chính xác là yêu cầu tiên quyết cho việc này. Bài báo giới thiệu một phương pháp cân chỉnh mô hình máy tính dựa trên dữ liệu quan trắc. Một công trình thực tế được mô hình hóa và cân chỉnh để minh họa cho phương pháp. Kết quả cho thấy độ chính xác của mô hình được cải thiện rõ rệt. Phương pháp đặc biệt hiệu quả cho các trường hợp cải tạo công trình hướng đến hiệu năng cao hơn.
ABSTRACT
Sustainable architecture must be adapted to strict criteria of green building rating tools (LEED, BREEAM, ...), in which energy savings and comfort are very important factors. To accomplish that, designers and architects must use building energy simulation programs. An accurate computer models are needed for this task. This paper presents a calibration method for computer building models based on monitored data. An actual building was modeled and calibrated to illustrate the method. The results showed that the accuracy of the model was improved markedly. The method is particularly effective for building renovation in order to obtain a better performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn