Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,109

 Những tiến bộ trong công nghệ thiết kế kiến trúc bền vững và các ứng dụng điển hình
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Phan Tiến Vinh, Lê Thanh Hòa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Các tiến bộ trong kỹ thuật vì sự phát triển bền vững - trường Đại học Bách khoa
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thiết kế kiến trúc bền vững là một yêu cầu cấp thiết, hướng đến sự phát triển bền vững chung của nhân loại. Công việc này đòi hỏi người thiết kế phải có những kỹ năng cao cấp và phải được hỗ trợ bởi các công cụ hay phương pháp thông minh. Bài báo giới thiệu các công nghệ tiên tiến trong việc hỗ trợ thiết kế công trình xanh, bền vững đã và đang được ứng dụng trong giảng dạy nghiên cứu và thực tiễn hành nghề. Các công nghệ, công cụ tiên tiến được giới thiệu gồm có: công cụ phân tích tiện nghi và khí hậu; công cụ phân tích dự đoán hiệu năng công trình; công cụ phân tích độ nhạy; phương pháp tối ưu hóa hiệu năng công trình. Các ứng dụng điển hình cũng đồng thời được giới thiệu với các phương pháp đã đề cập.
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn