Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,170

 Tác động của khả năng điều tiết ẩm của các vật thể bên trong đến hiệu suất nhiệt ẩm và cảm nhận về chất lượng không khí trong nhà
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Anh Dung Tran Le, Omar Douzane, Geoffrey Promis, Anh Tuan Nguyen, Laurent Lahoche, Thierry Langlet
Nơi đăng: The 15th international conference of Indoor Air Quality and Climate, Philadelphia, Pennsylvania, USA; Số: xxx;Từ->đến trang: 01-06;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn