Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,670

 Một nghiên cứu về hiệu năng nhiệt của một căn hộ chung cư thu nhập thấp trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Reiter Sigrid
Nơi đăng: Energy and Buildings (2014 Impact factor 2.884); Số: 47;Từ->đến trang: 237-246;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Link: http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/110827

Low cost apartment has recently become one of the essential state policies to deal with rapid urbanisation and population boom in Vietnam. Thermal performance of a low cost apartment in Danang was examined using building simulation approach. The simulated results created by COMFIE were first calibrated by comparing them with measured data. The statistical indicators CV(RMSE) and NMBE as well as linear regression analysis were applied to assess the calibration. The calibrated model was then used to perform whole year simulations in which various ventilation and design strategies were applied. Thermal comfort potentials of these strategies were graphically defined by Brager’s adaptive comfort model from which the efficiency of each strategy was quantitatively determined. In the present paper, details of the calibration approach, assessment of simulated results and comparison of the findings were discussed. Results of these analyses revealed many notable findings which are in good agreement with those obtained from other publications. The limitation and recommendations for further study are also outlined.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn