Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,210,262

 Các giải pháp và chiến lược thiết kế thụ động dành cho nhà giá thành thấp sử dụng tối ưu hóa bằng mô phỏng và các tiêu chuẩn tiện nghi nhiệt khác nhau
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Reiter Sigrid
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Journal of Building Performance Simulation (2014 Impact factor 1.623)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 7(1);Từ->đến trang: 68-81;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Link: orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/148031/1/To%20Orbi.pdf

An optimum design of low-cost housing offers low-income urban inhabitants great opportunities to obtain a shelter at an affordable price and acceptable indoor thermal conditions. In this paper, the design and operation of a low-cost dwelling were numerically optimized using a simulation-based approach. Three multi-objective cost functions including construction cost, thermal comfort performance and 50-year operating cost were applied for naturally ventilated and air-conditioned buildings. Thermal environment inside the house was controlled and assessed by two thermal comfort models. Optimization problems which consist of 18 design parameters and 6 ventilation strategies were examined by two population-based probabilistic optimization algorithms (particle swarm optimization and hybrid algorithm). Optimum designs corresponding to each objective function, differences in optimal solutions, energy saving by the adaptive comfort approach and optimization effectiveness were outlined. The optimization method used in this paper shows a considerable potential of comfort improvement, energy saving and operating cost reduction.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn