Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,352

 Phương pháp mới cho đánh giá tiện nghi nhiệt trong công trình thông gió tự nhiên
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 5(66);Từ->đến trang: 91-95;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Link: http://www.mediafire.com/download/gb6rgkromdfd3m5/Bai_bao_gui.doc

Bài báo giới thiệu một phương pháp mới dùng cho việc đánh giá điều kiện tiện nghi nhiệt trong công trình thông gió tự nhiên. Phương pháp này dựa trên kết quả mô phỏng bằng máy tính với mô hình số được cân chỉnh thông qua kết quả quan trắc tại hiện trường. Tiện nghi nhiệt trong nhà được đánh giá dựa trên mô hình tiện nghi nhiệt thích ứng được tác giả phát triển trước đó. Một căn hộ chung cư tại Đà Nẵng được chọn làm trường hợp điển hình để diễn giải phương pháp và đánh giá kết quả đạt được. Kết quả của nghiên cứu cho thấy căn hộ được chọn có điều kiện tiện nghi nhiệt khá tốt với khoảng 89% thời gian trong năm tiện nghi. Một vài giải pháp nhằm cải thiện tiện nghi và hiệu quả của chúng cũng được bàn tới. Phương pháp giới thiệu trong bài báo có nhiều ứng dụng trong nghiên cứu và thực tiễn thiết kế quan trọng.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
This paper presents a new method for evaluating thermal comfort conditions in naturally ventilated buildings. This method is based on computer simulation results of a calibrated numerical building model by using in-situ monitoring results. Indoor thermal comfort was evaluated based on the adaptive thermal comfort model which was previously developed by the author. An apartment in Danang was considered as a case study to explain the procedure and then assess the results of the method. The results of the study have shown that the selected apartment had rather good thermal performance with the comfortable period of approximately 89% of a year. A few solutions to improve thermal comfort and their efficiency were also discussed. The method introduced in this paper has some important applications in building research and design practice.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn