Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,806,735

 Toàn cảnh về công bố quốc tế của khoa học Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - ĐH Quốc gia TPHCM
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 16;Từ->đến trang: 101-109;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Link: http://nguyenanhtuandn.wordpress.com/2013/08/15/toan-canh-ve-cong-bo-quoc-te-cua-khoa-hoc-viet-nam/

Thông qua các nguồn dữ liệu thống kê tin cậy, bài báo lần lượt làm rõ tình hình về số lượng, chất lượng công bố quốc tế của Việt Nam trong so sánh tương quan với các nước khác trong giai đoạn hơn 20 năm qua. Các yếu tố liên quan đến nghiên cứu và hợp tác quốc tế cũng được đề cập. Bài báo cũng phân tích tình hình công bố quốc tế của Đại học Đà Nẵng trong mối tương quan với một số trường trong nước. Các kết quả phân tích cho thấy số lượng và chất lượng công bố quốc tế của Việt Nam là tương đương với các nước có cùng điều kiện kinh tế xã hội, nhưng đã tụt lại rất xa so với các nước tiên tiến. Các phát hiện của bài báo là cơ sở đáng tin cậy để định hướng các chiến lược phát triển khoa học trong thời gian tới.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
By using highly reliable statistical data, this paper qualitatively and quantitatively clarifies the situation of international scientific publications of Vietnam in comparison with that of other countries during more than past 20 years. Other factors related to scienctific research and international cooperations are also mentioned. This paper also analyzes the situation of international publications of the University of Danang in the relation to a number of dosmestic universities. The analysis results show that the number and the quality of international publications of Vietnam are equal to those of other countries which share similar socio-economic conditions, but have lagged far behind advanced countries. The findings of the paper can be seen as a reliable basis for determining science development strategies in the future.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn