Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,900

 Tối ưu hóa tiện nghi nhiệt trong căn hộ chung cư được thông gió tự nhiên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 17;Từ->đến trang: 9-13;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cải thiện chất lượng môi trường trong nhà ở thông gió tự nhiên là vấn đề luôn được quan tâm của các Kiến trúc sư, trong đó tiện nghi nhiệt là yêu cầu cơ bản nhất. Bài báo này giới thiệu một phương pháp thiết kế mới nhằm kiểm soát và nâng cao hiệu năng của công trình, theo đó tiện nghi nhiệt trong công trình được tối ưu hóa. Một căn hộ chung cư được chọn nhằm giới thiệu phương pháp một cách chi tiết. Kết quả cho thấy căn hộ sau khi được tối ưu hóa có chất lượng tiện nghi cải thiện rõ rệt. Phương pháp thiết kế mới này cho thấy tiềm năng to lớn và khả năng ứng dụng trong việc thiết kế công trình xanh, công trình hiệu quả năng lượng…
ABSTRACT
Improving indoor environmental quality in naturally ventilated buildings is always a great concern of architects, of which thermal comfort is the most basic requirement. This paper introduces a new design method to control and improve performance of buildings, according to which thermal comfort in buildings is optimized. An apartment was selected to introduce the method in detail. The results showed that comfort quality of the optimized apartment was remarkably improved. This new design approach shows great potential and usability in the design of green buildings, energy efficiency buildings...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn