Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,763,223

 Building a GIS-based Information System for Hanoi’s urban Management by 2010: Technical assistance of project feasibility study (Task 3 report)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful
Chủ nhiệm:  Teller Jacques
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Nguyễn Anh Tuấn
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: URBIS Hanoi project ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
This report outlines the design of GIS application for supporting land cadastre registry and maintenance over time. It therefore considers three main aspects: the urban development of Hanoi, the organisation of the cadastre system and land planning procedures in Vietnam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn