Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,738,505

 Các giải pháp kiến trúc nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống trong nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm:  Lê Thị Hồng Na; Thành viên:  Trần Công Danh, Bùi Lê Ấn Lĩnh, Phan Thị Phương Diễm, Nguyễn Quốc Ý, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Đại Thắng, Nguyễn Anh Thư, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn
Số: 66/2015/HĐĐH-SKHCN ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn