Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,070,035

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý khí thải
Ngành: Khoa học môi trường
 2007 Sinh viên chuyên ngành môi trường  ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[2]Tin học ứng dụng
Ngành: Khoa học môi trường
 2007 SV chuyên ngành môi trường
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[3]Vi khí hậu & điều hòa không khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 SV môi trường  ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[4]Thông gió + Vật lý kiến trúc
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên ngành Xây dựng  ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
[5]Cấp thoát nước
Ngành: Xây dựng
 1996 Sinh viên ngành xây dựng  ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn