Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,702,905

 Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường sức kháng uốn dầm bê tông cốt thép dán tấm composite FRP ứng suất trước.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan, Cao Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Vĩnh và Hoàng Phương Hoa.
Nơi đăng: Hội nghị khoa học toàn quốc Vật liệu và kết cấu composite Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng. Đại học Nha Trang.; Số: ISBN 978-604-82-2026-6;Từ->đến trang: 383-390;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn