Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,138,364

[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng_Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Hè năm 2004. Số: 1234/QĐKT. Năm: 2004.
[2] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Bách khoa_ Đã có thành tích tốt trong công tác Công đoàn Năm học 2004-2005. Số: 288/QĐ/TVCĐ ngày 22/6/2005. Năm: 2005.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng_ Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2004 - 2005. Số: 2059/QĐKT. Năm: 2005.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng_Đã có thành tích xuất sắc trong chương trình cao học. Năm: 2005.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng_ Đã có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2006-2007. Số: 4920/QĐKT. Năm: 2007.
[6] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Bách khoa_ Đã có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn Năm học 2006-2007. Số: 445/QĐ/TVCĐ ngày 26/6/2007. Năm: 2007.
[7] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa_ Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. Số: 78/2012/QĐKT. Năm: 2012.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Số: 4754/QĐ-KT. Năm: 2014.
[9] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa_ Đã có thành tốt nhiệm vụ năm học năm học 2013 - 2014. Số: 134/2014/QĐKT. Năm: 2014.
[10] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Bách khoa_ Đã có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn Năm học 2014-2015. Số: 230/QĐ/TVCĐ ngày 18/6/2015. Năm: 2015.
[11] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa_ Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018. Số: 1139/QĐ-ĐHBK. Năm: 2018.
[12] Bằng khen của Ban chấp hành công đoàn giáo dục Việt Nam - Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2022-2023. Số: 293/QD-CĐN. Năm: 2023.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn