Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Hè năm 2004. Số: 1234/QĐKT. Năm: 2004.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2004 - 2005. Số: 2059/QĐKT. Năm: 2005.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong chương trình cao học. Năm: 2005.
[4] Đã có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2006-2007. Số: 4920/QĐKT. Năm: 2007.
[5] Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học năm học 2011 - 2012. Số: 78/2012/QĐKT. Năm: 2012.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Số: 4754/QĐ-KT. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn