Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,457,772

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Seismic Response and Damage Evaluation for Anchored and Unanchored Cylindrical Above Ground Steel Tanks. Tác giả: Phan Hoang Nam, Nguyen Hoang Vinh, Hoang Phuong Hoa. Journal of Science and Technology - The University of Danang. Số: ISSN 1859-1531. Vol. 20. No 12.1. Trang: 30-35. Năm 2022. (Jun 15 2023 11:15AM)
[2]Bài báo: Phân tích ứng xử địa chấn và kiểm soát hư hại kết cấu trụ cầu bê tông cốt thép sử dụng phương pháp phân tích tĩnh và động phi tuyến. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Võ Ngọc Khoa, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN:1859-1531, 19(9) 2021. Trang: 37-42. Năm 2021. (Dec 3 2021 9:13AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu dự đoán lực căng còn lại của dầm cầu Bầu km 1076 + 713 QL1A –Quảng Ngãi bằng thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Cao Văn Lâm. Tạp chí Giao thông Vận tải (số 9/2019). Số: ISSN 2345-0818. Trang: 64-68. Năm 2019. (Dec 21 2019 8:08AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu cải tiến mô hình ngưỡng trượt theo vật liệu. Tác giả: Mai Chánh Trung; Nguyễn Hoàng Vĩnh.. Tạp chí Xây dựng Việt Nam-Bộ Xây dựng. Số: ISSN: 0866-8762. Trang: 101-105. Năm 2019. (Jun 13 2019 8:51AM)
[5]Bài báo: Phân tích đáp ứng của gối cón lắc ma sát 2 mặt trượt (DFP) lắp đặt cho nhà cao tầng chịu tác động của các trận động đất. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam.. Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững" Đà Nẵng 17-18/9/2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 631-638. Năm 2016. (Jun 9 2017 8:58PM)
[6]Bài báo: Tính toán thiết kế cầu dây văng một mặt phẳng dây nhịp cong có xét ảnh hưởng của co ngót, từ biến. Tác giả: Đặng Xuân Bình, Nguyễn Văn Duẫn, Thái Văn Ngãi, Nguyễn Bá Ngọ, Nguyễn Hoàng Vĩnh và Hoàng Phương Hoa. Tap chí Giao thông Vận tải (ISSN 2354-0818). Số: 1+2/2016. Trang: 86-90. Năm 2016. (Jun 1 2016 10:16PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường sức kháng uốn dầm bê tông cốt thép dán tấm composite FRP ứng suất trước. Tác giả: Nguyễn Lan, Cao Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Vĩnh và Hoàng Phương Hoa.. Hội nghị khoa học toàn quốc Vật liệu và kết cấu composite Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng. Đại học Nha Trang. Số: ISBN 978-604-82-2026-6. Trang: 383-390. Năm 2016. (Jun 9 2017 8:54PM)
[8]Bài báo: Mô hình các dạng gối trượt ma sát trong kết cấu chịu động đất: Gối DFP và TFP. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Hoàng Vĩnh. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Tại Đại học Đà Nẵng năm 2015. Số: ISBN 978-604-84-1273-9. Trang: 487-494. Năm 2016. (Jun 1 2016 10:04PM)
[9]Bài báo: Mô hình tính toán tổng quát kết cấu cách chấn bằng gối SFP. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 3-2016. Trang: 102-105. Năm 2016. (Jun 1 2016 10:11PM)
[10]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của thông số gối cao su lên ứng xử động cầu cong đứng chịu tải trọng di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 2354-0818. Số: 12/2015. Trang: 59-63. Năm 2015. (Jun 1 2016 10:20PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá các phương pháp sức chịu tải của cọc đơn theo phương dọc trục. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh. Hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 139-148. Năm 2013. (Jun 16 2014 9:39AM)
[12]Bài báo: Ứng dụng công nghệ Wriless structural bridge testing system đáng giá khả năng chịu tải công trình cầu Nguyễn Tri Phương tại TP Đà Nẵng, Phần 1: Cầu dẫn, dầm super T, L = 40m. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Mỹ, Lê Văn Lạc, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 329-336. Năm 2013. (Jun 16 2014 9:40AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Seismic performance of multi-span continuous reinforced concrete bridges considering flood-induced scour effects. Authors: Nguyen Hoang Vinh, Phan Hoang Nam, Pham Duy Hoa, Hoang Phuong Hoa. The 4th International conference on transportation infrastructure and sustainable development (TISDIC-2023). No: IOP Conference Series Material and Science Engineering. ISSN: 1757-899X, 1289(2023)012017. Pages: 1-10. Year 2023. (Sep 8 2023 3:04PM)
[2]Article: Fragility - based effectiveness evaluation of reinforced concrete bridge piers strengthened with UHPC jackets. Authors: Hoang Vinh Nguyen, Dang Dai Nam Nguyen, Hoang Nam Phan, Minh Hai Nguyen, Van My Nguyen, Phuong Hoa Hoang, Duy Hoa Pham. The 4th International conference on transportation infrastructure and sustainable development (TISDIC-2023). No: IOP Conference Series Material and Science Engineering. ISSN: 1757-899X, 1289(2023)012014. Pages: 1-13. Year 2023. (Sep 8 2023 3:08PM)
[3]Article: What makes passengers to continue using and talking positively about ride-hailing services? The role of booking app and post-booking service quality. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Nguyen S Vo, Diep Ngoc Su, Vinh Hoang Nguyen, Oscar Oviedo-Trespalacios. Transport Research Part A: Policy and Practice (SSCI, Q1). No: 150. Pages: 367-384. Year 2021. (Dec 5 2021 9:16AM)
[4]Article: Exploring the prevalence and factors associated with self-reported traffic crashes among app-based motorcycle taxis in Viet Nam. Authors: Duy Quy Nguyen-Phuoc, Ha Anh Nguyen, Chris De Gruyter, Diep Ngoc Su, Vinh Hoang Nguyen. Transport Policy. No: ISSN: 0967-070X, Vol. 81 (SSCI, Q1). Pages: 68-74. Year 2019. (May 31 2020 3:24PM)
[5]Article: The time-dependent effect over time of water-to-cement ratio on the flow friction of concrete pressure pipe. Authors: Nguyen Van Vinh1, Mai Chánh Trung1, Nguyen Hoang Vinh1, Nguyen The Duong2. Proceedings of the 3rd International Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC 2019). No: ISBN: 978-604-82-2893-4. Pages: 516-521. Year 2019. (Dec 21 2019 8:53AM)
[6]Article: Effect of Low-Frequency Flow on Cable Dry-State Galloping. Authors: Authors: H. Vo-Duy¹ *, L. Hoang-Trong ¹, M. Nguyen-Van¹, V. Nguyen-Hoang ¹ 1 Bridge Engineering Division, Faculty of Bridge and Road Engineering, Danang University of Science and Technology, The University of Danang – Vietnam. Lect.Notes Mechanical Engineering. No: ISSN: 2195-4356 ( SCOPUS). Pages: 875-889. Year 2018. (Jun 13 2019 8:54AM)
[7]Article: Investigation on Turbulence Effects on Flutter Derivatives of Suspended Truss Bridge Section. Authors: L. Hoang-Trong, V. Nguyen-Hoang and H. Vo-Duy. Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017, Lecture Notes in Mechanical Engineering. No: ISSN:2195-4356, Scopus. Pages: 891-902. Year 2018. (Jun 13 2019 9:11AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn