Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,395

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng mô hình xác suất đánh giá trạng thái phá hoại của kết cấu bể chứa nhiên liệu bằng kim loại chịu động đất. Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Trương Bách Tuệ. Mã số: B2020-DN02-80. Năm: 2023. (Jun 15 2023 2:06PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích đáp ứng địa chấn của trụ cầu bê tông cốt thép có xét đến ảnh hưởng của xói lở cục bộ nền móng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Vĩnh. Mã số: T2022-02-52. Năm: 2023. (Dec 2 2023 7:42AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nâng cấp cầu bê tông cốt thép dự ứng lực bằng công nghệ căng ngoài cho công trình cầu cầu Bàu tại Km1096+713, Quốc lộ 1. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Vĩnh. Mã số: T2018-02-42. Năm: 2019. (Dec 21 2019 9:12AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Dự tính áp lực bơm trực tiếp từ các thông số thành phần bê tông. Chủ nhiệm: Mai Chánh Trung. Thành viên: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Nguyễn Văn Vinh. Mã số: B2017-ĐN02-35. Năm: 2019. (Dec 12 2020 8:00AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu khí động học và biện pháp giảm chấn trong cầu dây văng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Mỹ. Thành viên: Phạm Duy Hòa, Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Đỗ Việt Hải. Mã số: B2009-ĐN-43. Năm: 2011. (Jun 1 2016 10:26PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách chấn công trình xây dựng chịu tác động của động đất. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách chấn công trình xây dựng chịu tác động của động đất. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Nguyễn Văn Nam, Đào Đình Nhân, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Phạm Đình Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Lan, Nguyễn Duy Thảo, Lê Anh Tuấn. Mã số: B2016.ĐNA.03. Năm: 2017. (Dec 12 2020 8:04AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn