Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,765

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mố trụ cầu
Ngành: Xây dựng
 2016 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum,- Đại học Đà Nẵng
[2]Hướng dẫn đồ án Mố trụ cầu
Ngành: Xây dựng
 2016 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, - Đại học Đà Nẵng
[3]Tổng quan công trình cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XD
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Các cán bộ ngành Xây dựng  Trường ĐHBK và các nơi khác
[5]Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư XD
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Cán bộ hoạt động trong ngành xây dựng  Trường ĐHBK và các nơi khác
[6]Chuyên đề cầu
Ngành: Xây dựng
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách khoa -Đại học Đà Nẵng
[7]An toàn lao động
Ngành: Xây dựng
 2005 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Hướng dẫn đồ án Xây dựng cầu
Ngành: Xây dựng
 2004 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng
[9]Xây dựng cầu
Ngành: Xây dựng
 2004 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng
[10]Hướng dẫn đồ án thiết kế cầu thép
Ngành: Xây dựng
 2002 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng
[11]Thiết kế cầu thép
Ngành: Xây dựng
 2002 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng
[12]Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp
Ngành: Xây dựng
 2001 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Duy Tân; Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[13]Thiết kế cầu Bê tông cốt thép
Ngành: Xây dựng
 2000 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[14]Hướng dẫn đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép
Ngành: Xây dựng
 2000 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn