Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,555

 Phân tích đáp ứng của gối cón lắc ma sát 2 mặt trượt (DFP) lắp đặt cho nhà cao tầng chịu tác động của các trận động đất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam.
Nơi đăng: Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững" Đà Nẵng 17-18/9/2016; Số: ISBN 978-604-82-1809-6;Từ->đến trang: 631-638;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn