Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,456,770

 Ứng dụng công nghệ Wriless structural bridge testing system đáng giá khả năng chịu tải công trình cầu Nguyễn Tri Phương tại TP Đà Nẵng, Phần 1: Cầu dẫn, dầm super T, L = 40m
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Mỹ, Lê Văn Lạc, Nguyễn Hoàng Vĩnh
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững; Số: ISBN 978-604-82-0019-0;Từ->đến trang: 329-336;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn