Nguyễn Hồng Nguyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,507

 
Mục này được 17612 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hồng Nguyên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất Tự động (Automation of Production), PFIEV; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (ĐHBK - ĐHĐN)
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ Khí (Mechnical Engineering); Tại: Đại học Công nghệ Ming Chi (Ming Chi University of Technology), Đài Loan
Dạy CN: Quản lý Công nghiệp (Industrial Engineering and Management)
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật Công nghiệp (Industrial Engineering), Vận trù học (Operation research), Quản trị Vận hành (Operation Managment), Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng (Logistics and Supply chain Management), Quản lý tồn kho (Inventory Management), Tư duy Thiết kế (Design Thinking)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: P. A306, 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: +84 2363 737869; Mobile: 
Email: nhnguyen@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  Chuyên môn:
 • 2010 - 2015: Học kỹ sư tại Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV), ĐHBK - ĐHĐN.
 • 2015 - 2017: Học thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Ming Chi, Đài Loan.
 • 11/2021 - nay: Nghiên cứu sinh tại LIST3N (Computer Science and Digital Society) laboratory, Đại học Công nghệ Troyes, Pháp.

 • Quá trình công tác:
 • 11/2017 - 11/2018: Giảng viên tập sự, bộ môn Quản lý Công nghiệp, khoa Quản lý Dự án, ĐHBK - ĐHĐN.
 • 11/2018 - Nay: Giảng viên, bộ môn Quản lý Công nghiệp, khoa Quản lý Dự án, ĐHBK - ĐHĐN.
 • 11/2019 - 11/2021: Bí thư Liên chi đoàn Khoa Quản lý Dự án, ĐHBK - ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế tay máy cân bằng trọng lực tĩnh học đa bậc tự do dựa trên cơ cấu cân bằng trọng lực Scotch yoke biến thể. Chủ nhiệm: Nguyễn Hồng Nguyên. Mã số: T2019-02-61. Năm: 2020. (Feb 18 2021 10:32AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên Cứu Mô Phỏng Tay Máy Một Bậc Tự Do dựa trên Cơ Cấu Cân Bằng Trọng Lượng Mới. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồng Nguyên. Thành viên: TS. Lê Hoài Nam, Hà Hồng Nhật. Mã số: T2018-02-56. Năm: 2018. (Jun 17 2019 3:17PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Iprovement and Application of IoT for Quality Control Process Management of Dyeing Fabric at Phong Phu International Joint Stock Company. Tác giả: Phuong Thao Nguyen Nguyen, Hong Nguyen Nguyen*. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, Vol. 19, No. 4.2. Trang: 22-27. Năm 2021. (May 19 2021 9:20AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Approach for Designing an Optimal CNN Model Based on Auto-Tuning GA with 2D Chromosome for Defect Detection and Classification. Authors: N. T. Huynh, D. D. Ho, H. N. Nguyen. Sustainability. No: 15(6). Pages: 5455. Year 2023. (Mar 23 2023 6:23AM)
[2]Article: Economic Production Quantity Model with Energy Consideration. Authors: H. N. Nguyen*, M. Godichaud, L. Amodeo. 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). No: 978-1-6654-8687-3. Pages: 0610-0614. Year 2022. (Dec 27 2022 7:21PM)
[3]Presentations: Improvement of Production Resource Planning Process at DAIWA Vietnam Co., Ltd. Authors: Phuong Thao Nguyen Nguyen, Hong Nguyen Nguyen*, Nhat To Huynh. The 2021 International Symposium on Advanced Technology -19 (ISAT 19). Pages: 159-160. Year 2021. (Feb 18 2021 10:42AM)
[4]Article: Realization of Statically Balanced Articulated Mechanisms and Scotch Yoke Type Balancers. Authors: Hong-Nguyen Nguyen, Win-Bin Shieh. IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science 2019. Springer, Cham. No: Series ISSN 2211-0984. Pages: 1345-1354. Year 2019. (Jun 19 2019 4:55PM)
[5]Article: On the Design of the Gravity Balancer Using Scotch Yoke Derivative Mechanism. Authors: Hong-Nguyen Nguyen, Win-Bin Shieh. The 12th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines - SYROM'2017. Springer, Cham. No: Series ISSN 2211-0984. Pages: 13-25. Year 2018. (Jun 17 2019 3:12PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Outstanding paper award

 Kỹ thuật

 2022

 

 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)

[2] Outstanding contribution in Leading Engineering Projects in Community Services (EPICS#4) 2020 - 2021 (Second Price Team)

 Khoa học công nghệ

 2021

 

 USAID, Arizona State University, DOW

[3] Outstanding contribution in Leading Engineering Projects in Community Services (EPICS#3) 2019 - 2020 (First Price Team)

 Khoa học công nghệ

 2020

 

 USAID, Arizona State University, DOW

[4] Excellent oral paper presentation award

 Kỹ thuật

 2019

 

 The 18th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-18)

[5] Giải Nhất giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2019, đề tài:"Đề Xuất Cải Tiến và Ứng Dụng IoT Vào Quản Lý Quy Trình Kiểm Tra Chất Lượng Vải Nhuộm Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú", SVTH: Nguyễn Phương Thảo Nguyên (16QLCN), GVHD: Nguyễn Hồng Nguyên

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 Khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách khoa

[6] Excellence Master Thesis Award

 Kỹ thuật

 2018

 

 14th Silver Mechanical Master's HIWIN Thesis Award, HIWIN Technologies Corp., Taiwan

  
 Khen thưởng
[1] Programme de Bourses France Excellence. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế ngành
Ngành: Kinh tế học
 2019 Sinh viên các ngành Kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị Sản xuất
Ngành: Khoa học quản lý
 2018 Sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Thiết kế Hệ thống Sản xuất
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp và các ngành Kỹ thuật liên quan  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Khởi tạo Doanh nghiệp
Ngành: Khoa học quản lý
 2018 Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (khoa CNTT, PFIEV) và các ngành Kỹ thuật liên quan  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  
Personal pages:
Các dự án đã tham gia:
 • 2019 - 2021: Dự án Kỹ thuật phục vụ Cộng đồng - The Engineering Projects in Community Service (EPICS#3, #4), BUILD-IT, Arizona State University, tài trợ bởi USAID.
 • 2018: Learning Express V (Hành trình thực hành, trải nghiệm công cụ Design Thinking) hợp tác cùng Singapore Polytechnique.
 • 2017 - 2018: Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan Innovation Partnership Program 2 (IPP2). 
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn