Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nguyenthanhgiang' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Thanh Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 31,902,625

 
Mục này được 12954 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Giang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/07/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Phong,Hòa Vang , Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW 1
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Tại: Đại học TDTT BẮC NINH
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: khoa học giáo dục
Ngoại ngữ: Anh văn B
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2004:Giảng dạy tại TT Giáo dục thể chất  - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các giải pháp phòng chống chấn thương tập luyện môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Giang. Mã số: 60140103. Năm: 2013. (Jan 31 2015 10:34PM)
  
 Khen thưởng
[1] Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam. Số: 13/QĐ-HTT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn