Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Excited atoms in cavities of liquid He I: long-range interatomic repulsion and broadening of atomic lines
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vladimir M. Atrazhev1a, Jussi Eloranta2, Nelly Bonifaci3, Hai van Nguyen3, Frederic Aitken3, Klaus von Haeften4and G. Vermeulen5
Nơi đăng: European Physical Journal : Applied Physics
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 61;Từ->đến trang: 24302;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
A theoretical analysis of the line broadening of localized atomic transitions in liquid helium is presented. It is shown that accurate information can be derived on the long-range part of the He*-He interaction as well as on the local structure near the He* emitters. The analysis confirms that in corona discharges in liquid helium the emitting He* atoms reside in cavities and that for known He*-He interaction the size of the cavities can be deduced from the line profile. The He*-He interaction was calculated using the full configuration interaction (CI) method as implemented in the Molpro package. The widths of atomic lines due to fluorescent transitions between different excited states of helium atoms were calculated as a function of external pressure in the range from 0.1 and 3.5 MPa using the static approximation method, and the input from the results of the CI calculation and cavity diameters calculated using the bubble model. The calculated widths showed excellent agreement with experimental data of liquid helium excited by corona discharges. A second, analytical analysis using a power function to represent the He*-He interaction showed qualitative agreement with the experimental data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn