Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bond-Graph based simulation of sensors and piezoelectric beams’ ranges in the energy recovery circuit. Tác giả: Duong Quang Thien; Nguyen Thi Hai Van. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (Science & Technology Development journal – Engineering and Technology). Số: ISSN: 2615-9872. Trang: 01-05. Năm 2019. (Jul 2 2020 6:42PM)
[2]Bài báo: Nhận dạng cử chỉ bàn tay con người cho các ứng dụng trên Robot. Tác giả: Thang Hoang, Nguyen Thi Hai Van. Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ toàn quốc về Cơ khí - Động lực 2017. Số: ISBN: 978-604-73-5603-4. Trang: 189 - 191. Năm 2017. (May 16 2018 8:10AM)
[3]Bài báo: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VÀ ĐO THỬ NGHIỆM SỰ KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CUNG CẤP CHO HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TẠI KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM. Tác giả: Phan Cao Thọ, Phạm Minh Mận, Nguyễn Thị Hải Vân. Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 - 1531. Trang: 85-89. Năm 2017. (May 16 2018 8:14AM)
[4]Bài báo: Phân tích động học ROBOT SONG SONG PHẲNG KIỂU TAM GIÁC. Tác giả: Nguyễn Phú Sinh, Nguyễn Thị Hải Vân. Tạp chí ISSN 1859-1531 khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 59-63. Năm 2017. (May 16 2018 8:17AM)
[5]Bài báo: TỐI ƯU HÓA GÓC ĐÁNH LỬA VÀ TỈ LỆ NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. Tác giả: Hoàng Thắng1, Nguyễn Thị Hải Vân1, Trần Quốc Ân2. Tạp chí ISSN 1859-1531 khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 - 1531. Trang: 64-67. Năm 2017. (May 17 2018 8:10AM)
[6]Bài báo: Ứng dụng điều khiển logic mờ để điều khiển Quadcopter. Tác giả: Hoàng Thắng1, Đào Thanh Hùng1, Nguyễn Thị Hải Vân1, Nguyễn Anh Ngọc 2. Tạp chí Cơ khí Viêt Nam. Số: 0866-7056. Trang: 137-142. Năm 2017. (Jun 22 2017 10:06PM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KẾT HỢP VỚI GIA NHIỆT NƯỚC NÓNG . Tác giả: Nguyễn Công Vinh; Nguyễn Thị Hải Vân. Đại học Thái Nguyên. Số: 0866-7056. Trang: 306-313. Năm 2017. (Jun 22 2017 10:20PM)
[8]Bài báo: Phân tích quá trình tăng cường thoát nhiệt của bề mặt đĩa phanh trên cơ sở truyền nhiệt cục bộ tại các rãnh làm mát. Tác giả: Phạm Minh Mận, Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Thị Hải Vân. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng ISSN 1859-1531. Số: ISSN 1859 - 1531, số 11(108).2016, quyển 2. Trang: 107-110. Năm 2016. (Nov 29 2016 6:29AM)
[9]Bài báo: SỰ PHÓNG ĐIỆN CỦA HELI LỎNG VÀ KHÍ TRONG PLASMA LẠNH. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Vân. Tạp chí ISSN 1859-1531 khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1859-1531. Trang: 214-218. Năm 2015. (Jan 19 2016 8:37PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effect of woody biomass moisture content on the temperature distribution and the efficiency of the downdraft gasifier. Authors: Phung Minh Tung*1, Nguyen Thi Hai Van1. The first China - Vietnam Symposium on precision manufacturing (CVPMS 2018). No: 1. Pages: 98-103. Year 2018. (May 29 2019 6:23PM)
[2]Article: Modeling the turbulent air flow in symmetrical two-channel air filters. Authors: Pham Minh Man, Nguyen Thi Hai Van. Proceedings of SOUTH EAST ASEAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM SYMPOSIUM, March 2017;. No: ISSN 1882-5796 (Abstract) and ISSN 2186-7631 (CD-Full paper). Pages: 1-5. Year 2017. (Mar 13 2017 11:33PM)
[3]Article: Design and implement the intelligent merging control for Personal Rapid Transit. Authors: Yaojung Shiao , Hoang Thang, Nguyen Thi Hai Van. Tạp chí IEEE Xplore. No: 10.1109/ICIST.2017.7926781. Pages: 101109. Year 2017. (Jun 22 2017 9:59PM)
[4]Article: DIELECTRIC ELASTOMER GENERATOR: Alternative solution for energy generation. Authors: Dr. Vu-Cong Thanh1, *, Dr. Nguyen Thi Hai Van2. Hội nghị khoa học quốc tế ICATSD 2016, ISBN: 978-604-920-040-3, trang 75, Issue 2016. No: ISBN: 978-604-920-040-3. Pages: từ trang 75 đến trang 83. Year 2016. (Nov 29 2016 5:50AM)
[5]Article: EFFECTS OF BIPOLAR PLATE CONFIGURATION ON THE PERFORMANCE ENHANCEMENT IN PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS. Authors: Nguyen Duy Vinh1, Nguyen Duc Khanh1,Han Nguyen Tien2, Pham Minh Man3, Nguyen Thi Hai Van3. Hội nghị khoa học quốc tế ICATSD 2016, ISBN: 978-604-920-040-3, Issue 2016. No: ISBN: 978-604-920-040-3. Pages: từ trang 21 đến trang 27. Year 2016. (Nov 29 2016 6:03AM)
[6]Article: Spectroscopic study of the electronically – vibrationally rotational level functions of the nitrogen and helium molecules in gas discharges in mixtures of nitrogen with helium . Authors: V.A. Shakhatov 1 T.B. Mavlyudov 1 Vladimir M. Atrazhev 1 Nelly Bonifaci 2 Hai Van Nguyen 2 Gérard Vermeulen 3. July 14-19, 2013, Granada, Spain. No: 31st ICPIG. Pages: 115-120. Year 2013. (Jan 19 2016 9:15PM)
[7]Article: Excited atoms in cavities of liquid He I: long-range interatomic repulsion and broadening of atomic lines. Authors: Vladimir M. Atrazhev1a, Jussi Eloranta2, Nelly Bonifaci3, Hai van Nguyen3, Frederic Aitken3, Klaus von Haeften4and G. Vermeulen5. European Physical Journal : Applied Physics. No: 61. Pages: 24302. Year 2013. (Dec 5 2015 10:32AM)
[8]Article: Shape of atomic lines emitted by cryoplasma in Helium. Authors: N Bonifaci1,5, F Aitken1, Hai Van Nguyen1, V M Atrazhev2, K von Haeften3 and R Rincon4
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Journal of Physics: Conference Series, Volume 397, conference 1, St Petersburg, Russia. No: 397. Pages: 012066. Year 2012. (Jan 19 2016 9:25PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn