Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Spectroscopic study of the electronically – vibrationally rotational level functions of the nitrogen and helium molecules in gas discharges in mixtures of nitrogen with helium
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: V.A. Shakhatov 1 T.B. Mavlyudov 1 Vladimir M. Atrazhev 1 Nelly Bonifaci 2 Hai Van Nguyen 2 Gérard Vermeulen 3
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: July 14-19, 2013, Granada, Spain; Số: 31st ICPIG;Từ->đến trang: 115-120;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The results of a comparative analysis of the effect of the component content of plasma on the spectral composition of emission, translational temperature, and distributions over rotational and vibrational levels in excited states of a nitrogen-molecule ion and a nitrogen molecule in the positive column of the direct-current glow discharge and in the near-electrode region of the microwave and negative corona discharges in a mixture of helium and nitrogen are described. An approach that makes possible to reconstruct nonequilibrium distributions of populations of excited states of atoms and molecules with allowance for the overlap of atomic emission lines and molecular emission bands is developed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn