Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế hệ thống tưới nước tự động phục vụ tưới tiêu cho vườn cây theo độ ẩm của đất và nhiệt độ nhà kính.
Chủ nhiệm:  TS. NGUYỄN THỊ HẢI VÂN; Thành viên:  
Số: T2016-06-14 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

- Nghiên cứu đặc điểm chế độ tưới cho từng loại cây cũng như mối quan hệ với độ ẩm của đất và nhiệt độ môi trường.

- Thiết kế, chế tạo bộ điều khiển hệ thống thông gió, phun nước tự động.

- Chế tạo mô hình thực tế và chạy thử nghiệm.


Hệ thống bơm nước tự động.

Hệ thống vi điều khiển với sensor đo độ ẩm của đất, và sensor đo nhiệt độ cho vườn cây.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn