Nguyễn Hữu Anh Vương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,848

 
Mục này được 26843 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Anh Vương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/09/1983
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh; Tại: Đại học Queensland, Australia
Dạy CN: Kỹ năng (Tiếng Anh)
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Anh, 131 Lương Nhữ Hộc, tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3893124; Mobile: 0906450401
Email: vuongnguyen@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011 - 2012: Học thạc sĩ ngành Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh tại Đại học Queensland, Australia
2009 - 2015: Giảng viên, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
2015 - nay: Giảng viên, Phó trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: The affordances of the flipped classroom approach in English grammar instruction. Authors: Nguyen Huu Anh Vuong, Choon Keong Tan, Kean Wah Lee. International Journal of Education, Psychology and Counseling. No: 4(33). Pages: 95-106. Year 2019. (Jun 30 2020 9:00AM)
[2]Article: Students’ perceived challenges of attending a flipped EFL classroom in Viet Nam. Authors: Nguyen Huu Anh Vuong, Choon Keong Tan, Kean Wah Lee. Theory and Practice in Language Studies. No: 8(11). Pages: 1504-1510. Year 2018. (Nov 21 2018 2:24PM)
[3]Presentations: Using MOODLE as an online platform in the flipped classroom in the Vietnamese EFL teaching context. Authors: Nguyen Huu Anh Vuong. GLoCALL 2018 International Conference. Pages: xxx. Year 2018. (Nov 21 2018 2:44PM)
[4]Presentations: Flipped classroom: A solution to teaching English grammar communicatively in the Vietnamese context. Authors: Nguyen Huu Anh Vuong. The 5th International Conference “Language, Society, and Culture in Asian Contexts (LSCAC 2018)”. Pages: 1427-1439. Year 2018. (Nov 21 2018 2:30PM)
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Thạc sĩ “Endeavour Postgraduate Scholarship Award” của chính phủ Australia. Năm: 2011.
[2] Học bổng Thạc sĩ “Australian Development Scholarship” (ADS) của chính phủ Australia. Năm: 2011 (không nhận).
[3] Học bổng Thạc sĩ “New Zealand Development Scholarship” (NZDS) của chính phủ New Zealand. Năm: 2011 (không nhận).
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2019.
  
 Thông tin khác
  - Xây dựng Chuẩn Công nghệ Thông tin cho giáo viên ngoại ngữ thuộc chương trình Đề án Ngoại Ngữ 2020. (Năm 2013)
- Xây dựng Chương trình Bồi dưỡng Công nghệ thông tin trực tuyến cho giáo viên tiếng Anh thuộc chương trình Đề án Ngoại Ngữ 2020. (Năm 2014)
- Xây dựng Chương trình Bồi dưỡng năng lực ứng dụng Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh cốt cán thuộc chương trình Đề án Ngoại Ngữ 2020. (Năm 2014)

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn