Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nhavuong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Hữu Anh Vương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,319

 
Mục này được 12804 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Anh Vương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/09/1983
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh; Tại: Đại học Queensland, Australia
Dạy CN: Kỹ năng (Tiếng Anh)
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ Ứng dụng
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Anh, 131 Lương Nhữ Hộc, tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3893124; Mobile: 0906450401
Email: anhvuong.nguyenhuu@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011 - 2012: Học thạc sĩ ngành Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh tại Đại học Queensland, Australia
2009 - nay: Giảng viên tại Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà
Nẵng.
 Khen thưởng
[1] Học bổng Thạc sĩ “Endeavour Postgraduate Scholarship Award” của chính phủ Australia. Năm: 2011.
[2] Học bổng Thạc sĩ “Australian Development Scholarship” (ADS) của chính phủ Australia. Năm: 2011 (không nhận).
[3] Học bổng Thạc sĩ “New Zealand Development Scholarship” (NZDS) của chính phủ New Zealand. Năm: 2011 (không nhận).
  
 Thông tin khác
  - Xây dựng Chuẩn Công nghệ Thông tin cho giáo viên ngoại ngữ thuộc chương trình Đề án Ngoại Ngữ 2020. (Năm 2013)
- Xây dựng Chương trình Bồi dưỡng Công nghệ thông tin trực tuyến cho giáo viên tiếng Anh thuộc chương trình Đề án Ngoại Ngữ 2020. (Năm 2014)
- Xây dựng Chương trình Bồi dưỡng năng lực ứng dụng Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh cốt cán thuộc chương trình Đề án Ngoại Ngữ 2020. (Năm 2014)

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn