Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,787,854

 Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính theo phân cấp ở Tập đoàn điện lực Việt Nam
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  TS Ngô Hà Tấn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:   ThS. Nguyễn Hữu Cường, TS. Nguyễn Công Phương, ThS. Nguyễn Viết Pa Sa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2007-ĐN04-18 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kế toán

Tập đoàn Điện lực Việt Nam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn