Nguyễn Hữu Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,090

 
Mục này được 70857 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/10/1976
Nơi sinh: Tây Sơn, Bình Định
Quê quán Tây Sơn, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại Học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Công nghệ Queensland
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: Công bố thông tin, Báo cáo tài chính giữa niên độ, Chuẩn mực kế toán, Quản trị công ty, Báo cáo tích hợp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Trợ giảng từ tháng 09 năm 1997 đến 09 năm 1999.
- Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế từ tháng 09 năm 1999 đến nay: Trực tiếp giảng cho hệ đại học: Nguyên lý kế toán (Tiếng Việt và Tiếng Anh), Kế toán tài chính (Tiếng Việt và Tiếng Anh), Hệ thống thông tin kế toán; Trực tiếp giảng cho hệ cao học: Kế toán tài chính nâng cao.
- Hướng dẫn sinh viên từ tháng 01 năm 2000 đến nay: hướng dẫn sinh viên kế toán thực tập, viết báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp ở cấp đào tạo đại học với các đề tài liên quan đến kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị, phân tích tài chính và kiểm soát nội bộ.
- Học thạc sĩ (chuyên ngành Kế toán nâng cao) từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 07 năm 2007 tại Đại học Công nghệ Curtin (nay là Đại học Curtin), Úc.
- Nghiên cứu sinh chuyên ngành kế toán từ tháng 02 năm 2012 đến tháng 02 năm 2015 tại Trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Úc.
- Trưởng Bộ môn Kế toán (thuộc Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế) từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 2 năm 2020.
- Hướng dẫn học viên cao học viết luận văn từ năm 2017.
- Phó Trưởng Khoa Kế toán từ tháng 3 năm 2020.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ về công bố thông tin trong các báo cáo tài chính giữa niên độ của các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Cường. Mã số: T2016-04-05. Năm: 2016. (Dec 29 2016 4:04PM)
[2] Đề tài Khác: Hội nhập kinh tế và phát triển kế toán doanh nghiệp từ 1995: Trực trạng, thách thức và triển vọng. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Phương. Thành viên: Nguyễn Hữu Cường, Đường Nguyễn Hưng. Mã số: B2010-TDA02-24-TRIG. Năm: 2012. (Feb 9 2014 9:46AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Đối chiếu hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam với hệ thống chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế. Chủ nhiệm: Trần Đình Khôi Nguyên. Thành viên: Nguyễn Hữu Cường, Phan Đỗ Quyên, Lê Quang Sang, Nguyễn Thị Xuân Linh, Lê Thị Trúc Loan. Mã số: B2010-ĐN04-46. Năm: 2012. (Feb 9 2014 9:39AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính theo phân cấp ở Tập đoàn điện lực Việt Nam. Chủ nhiệm: TS Ngô Hà Tấn. Thành viên: ThS. Nguyễn Hữu Cường, TS. Nguyễn Công Phương, ThS. Nguyễn Viết Pa Sa . Mã số: B2007-ĐN04-18 . Năm: 2009. (Mar 26 2011 8:42PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Công bố thông tin tùy ý trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 1(536). Trang: N/A. Năm 2023. (Dec 27 2021 2:08PM)
[2]Bài báo: Chất lượng công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Viết Vấn; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: N/A. Trang: N/A. Năm 2023. (Jul 22 2022 9:06PM)
[3]Tham luận: Chất lượng công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Lê Hồ Như Minh, Đặng Mai Ngọc, Lê Thị Mai Ngọc, Trang Minh Nguyệt. Hội thảo khoa học quốc gia về kế toán và kiểm toán năm 2022 (VCAA 2022). Trang: N/A. Năm 2022. (Sep 23 2022 10:31PM)
[4]Bài báo: Mức độ công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở việt nam và các nhân tố ảnh hưởng. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Nguyễn Thị Giáng Tiên. Tạp chí Khoa học Thương Mại (ISSN 1859-3666). Số: 163. Trang: 72-83. Năm 2022. (Mar 7 2022 10:03AM)
[5]Bài báo: Chất lượng công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường, Phan Viết Vấn. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: N/A. Trang: N/A. Năm 2022. (Jan 17 2022 3:16PM)
[6]Tham luận: Công bố thông tin phi tài chính của các công ty đại chúng ngành vận tải và kho bãi ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Diệp Nguyễn Minh Phương. Hội thảo khoa học quốc gia về kế toán và kiểm toán năm 2022 (VCAA 2022). Trang: N/A. Năm 2022. (Aug 26 2022 9:54PM)
[7]Bài báo: So sánh công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết ở Việt Nam và Philippin. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Hàn Như Thiện. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 1(524). Trang: 48-62. Năm 2022. (Dec 1 2021 8:22AM)
[8]Bài báo: Công bố thông tin về báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính cuối niên độ của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khóan Hà Nội và các nhân tố ảnh hưởng. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Viết Vấn. Tạp chí Khoa học Thương Mại (ISSN 1859-3666). Số: 158. Trang: 86-97. Năm 2021. (Dec 1 2021 8:05AM)
[9]Bài báo: Mức độ tuân thủ công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở việt nam và các nhân tố ảnh hưởng. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Thị Vũ Mỵ. Tạp chí Khoa học Thương Mại (ISSN 1859-3666). Số: 160. Trang: 60-71. Năm 2021. (Dec 21 2021 6:08AM)
[10]Bài báo: Công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Trịnh Thị Ngọc Mùi. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 2(501). Trang: 47-61. Năm 2020. (May 19 2020 8:31PM)
[11]Bài báo: Công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Lê Thùy Trang. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 2(489). Trang: 11-20. Năm 2019. (Apr 22 2019 4:42PM)
[12]Bài báo: Công bố thông tin tùy ý trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Dương Ngọc Như Quỳnh. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 8(483). Trang: 44-53. Năm 2018. (Oct 10 2018 12:05AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc ngành tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Lê Thị Bảo Ngọc. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 4(479). Trang: 33-41. Năm 2018. (Jun 4 2018 10:43AM)
[14]Bài báo: Risk management disclosure by financial listed companies in Vietnam. Tác giả: Nguyen Huu Cuong, Vo Hoang Tung. Journal of Trade Science. Số: 6(4). Trang: 25-35. Năm 2018. (Mar 22 2019 4:37PM)
[15]Bài báo: Công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường, Võ Hoàng Tùng. Tạp chí Khoa học Thương Mại (ISSN 1859-3666). Số: 121. Trang: 24-32. Năm 2018. (Dec 1 2018 9:46PM)
[16]Bài báo: Lý thuyết khung áp dụng trong các nghiên cứu công bố thông tin trong báo cáo tài chính. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 163 (4/2017). Trang: 22-25. Năm 2017. (Apr 13 2017 11:44PM)
[17]Bài báo: Báo cáo tài chính giữa niên độ ở Việt Nam: thực tiễn và giải pháp. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường. Nghiên cứu kinh tế (Economic Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 9 (460). Trang: 31-37. Năm 2016. (Oct 3 2016 4:29PM)
[18]Bài báo: Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Tồn tại và giải pháp. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Kinh tế & Phát triển (Journal of Economics & Development, ISSN 1859-0012). Số: 221. Trang: 82-90. Năm 2015. (Nov 18 2015 7:43PM)
[19]Bài báo: Một số bất cập trong Luật thuế thu nhập cá nhân. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 6. Trang: 36-38. Năm 2013. (Aug 4 2013 9:31PM)
[20]Bài báo: Are Accounting Standards Neutral or Unbiased?. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5(46). Trang: 146-152. Năm 2011.
(Mar 26 2011 9:51PM)
[21]Bài báo: Phương pháp ghi kép vào tài khoản - Cơ sở hình thành và nguyên tắc ghi kép. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí phát triển kinh tế (Economic Development Review, ISSN: 1859-1124). Số: 242. Trang: 39-44. Năm 2010. (Dec 31 2010 9:35AM)
[22]Bài báo: Tìm một phương pháp hợp lí về hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu theo mức giá quy định. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Tài chính. Số: 481. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:35AM)
[23]Bài báo: Xác định giá trị của hàng tồn kho thừa, thiếu phát hiện qua kiểm kê. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Tài chính. Số: 475. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:35AM)
[24]Bài báo: Hoàn thiện hạch toán hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Kế toán. Số: 39. Năm 2002. (Dec 31 2010 9:35AM)
[25]Bài báo: Cần hiểu và vận dụng đúng chế độ tài chính trong hạch toán. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí kế toán
marriage affairs open i want an affair
. Số: 33. Năm 2001.
(Mar 26 2011 9:45PM)
[26]Bài báo: Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Kế toán
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 17. Năm 1999.
(Dec 31 2010 9:35AM)
[27]Bài báo: Tài khoản kế toán áp dụng trong hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí kế toán. Số: 14. Năm 1998. (Dec 31 2010 9:35AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Integrated reporting disclosure alignment levels in annual reports by listed firms in Vietnam and influencing factors. Authors: Nguyen Huu Cuong; Nguyen Phan Minh Hoa; Tran Bich Hiep; Nguyen Thi Thien Nga; Hoang Le Thanh Thuy; Do Thi Thu Hien. Meditari Accountancy Research (ABDC: A, Scopus: Q1, ESCI). No: ahead-of-print. Pages: n/a. Year 2021. (Jul 9 2021 10:34PM)
[2]Article: Discretionary disclosure in interim financial reports of listed companies in Vietnam. Authors: Nguyen Huu Cuong; Duong Ngoc Nhu Quynh. Vietnam's Socio-Economics Development (ABDC: C). No: 24(99). Pages: 3-16. Year 2019. (Jan 22 2020 4:38PM)
[3]Article: Interim Financial Reporting in the Asia-Pacific Region: A review of regulatory requirements. Authors: Nguyễn Hữu Cường, Gerry Gallery, Tracy Artiach. Corporate Ownership and Control. No: Volume 10 (Issue 3, Spring 2013 - Scopus, Q3). Pages: 380-388. Year 2013. (Jun 19 2013 7:11PM)
[4]Article: Enron Fiasco: Business Difficulty and the Role of Enron Directors. Authors: Nguyễn Hữu Cường. Corporate Ownership and Control. No: Volume 8, Issue 4 (Scopus, Q3). Pages: 165-168. Year 2011. (Apr 1 2011 2:03PM)
[5]Article: Factors Causing Enron's Collapse: An Investigation into Corporate Governance and Company Culture. Authors: Nguyễn Hữu Cường. Corporate Ownership and Control. No: Volume 8, Issue 3 (Scopus, Q3). Pages: 585 - 593. Year 2011. (Mar 29 2011 8:43AM)
[6]Article: Sustainability and Corporate Social Responsibility from Business Ethics Perspective. Authors: Nguyễn Hữu Cường. Corporate Ownership and Control. No: Volume 9 (Issue 1, Fall 2011, Scopus, Q3). Pages: 115 - 121. Year 2011. (Mar 30 2011 6:12AM)
[7]Article: The Possibilities of Adopting IAS/IFRS in Vietnam: An Analysis. Authors: Nguyễn Hữu Cường. Corporate Ownership and Control. No: Volume 9 (Issue 1, Fall 2011 - Scopus, Q3). Pages: 161-171. Year 2011. (Apr 1 2011 2:07PM)
[8]Article: The need for Legislation like Sarbanes-Oxley for IT governance: An Australia perspective. Authors: Nguyễn Hữu Cường. Information Systems Control Journal (ISSN 1526-7407). No: Vol 3 2007 (ABDC: C). Pages: 1-5. Year 2007. (Dec 31 2010 9:35AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 8 2020 10:59PM)(Dec 31 2010 9:35AM)
[1]Giáo trình nguyên lý kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Cường. Đồng tác giả: PGS.TS. Ngô Hà Tấn; TS. Phan Thị Đồ Quyên. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2020.
[2]Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán - Phần 1 Chủ biên: TS. Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Cường. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Mạc Nguyên Huy
Đề tài: Kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Thành Phố Đà Đẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2022

 2023

[2]Nguyễn Thị Giáng Tiên
Đề tài: Công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[3]Hoàng Ngọc Thanh
Đề tài: Nghiên cứu công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2021

[4]Phan Viết Vấn
Đề tài: Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[5]Phan Thị Vũ Mỵ
Đề tài: Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[6]Đặng Thị Diệu Nga
Đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[7]Trần Thị Nam Hải
Đề tài: Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[8]Đồng Thị Như Quỳnh
Đề tài: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[9]Nguyễn Thị Lành
Đề tài: Nghiên cứu công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành vận tải và kho bãi niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[10]Võ Thị Kim Giàu
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[11]Võ Tiến Đạt
Đề tài: Vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại Tổng Công ty Dược Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[12]Nguyễn Thị Bích Vân
Đề tài: Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong điều kiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[13]Nguyễn Trường Huy
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[14]Hàn Như Thiện
Đề tài:

Nghiên cứu mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ bởi các CTNY ở Việt nam và Philippines

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[15]Lê Thùy Trang
Đề tài:

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[16]Trịnh Thị Ngọc Mùi
Đề tài: Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[17]Võ Hoàng Tùng
Đề tài: Nghiên cứu công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[18]Lê Thị Bảo Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[19]Dương Ngọc Như Quỳnh
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tùy ý trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại học Kinh tế) vì đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện khoá học 1993 - 1997. Năm: 1997.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại học Kinh tế), Đại học Đà Nẵng tặng giấy khen vì đã đạt thành tích tốt trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 1997. Năm: 1997.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại Học Kinh tế) vì đã đạt thành tích giảng viên giỏi cấp Trường. Năm: 2001.
[4] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2001 - 2002. Số: Quyết định số 1501/QĐ - TĐKT. Năm: 2002.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Giấy khen vì đã có thánh tích xuất sắc trong năm học 2002 - 2003 . Số: Quyết định số 1652/QĐ -TĐKT. Năm: 2003 .
[6] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2002 - 2003 . Số: Quyết định số 1651/QĐ - TĐKT. Năm: 2003 .
[7] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2003 - 2004 . Số: Quyết định số 1755/QĐ - TĐKT. Năm: 2004.
[8] Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003 - 2004. Số: 2094/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[9] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2004 - 2005 . Số: Quyết định số 2060/QĐ - TĐKT . Năm: 2005.
[10] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Curtin (Australia) tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập (Năm học 2006).. Năm: 2007.
[11] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 . Số: Quyết định số 3557/QĐKT. Năm: 2008.
[12] Giải thưởng RW Cook Prize do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Curtin (Australia) tặng cho sinh viên xuất sắc trong môn học Kế toán tài chính thuộc chương trình sau đại học tại Trường (năm học 2006- 2007). Năm: 2008.
[13] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. Số: Quyết định số 5124/QĐKT . Năm: 2010.
[14] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009 – 2010. Số: theo Quyết định số 5122/QĐKT. Năm: 2010.
[15] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010 - 2011. Số: Quyết định số 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2011.
[16] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011 - 2012. Số: 6529/QĐ -TĐKT. Năm: 2012.
[17] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015 - 2016. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[18] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016 - 2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[19] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018 - 2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[20] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019 - 2020. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[21] Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2020 - 2021. Số: 4663/QĐ-BGDĐT. Năm: 2021.
[22] Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". Số: 3011/QĐ-BGDĐT. Năm: 2021.
[23] Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021 - 2022. Số: 1051/QĐ - TĐKT. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán quốc tế
Ngành: Kế toán
 2022 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế
[2]Accounting Principles
Ngành: Khác
 2020 Sinh viên hệ đại học (Chương trình liên kết quốc tế)  Trường Đại học kinh tế
[3]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Kế toán
 2017 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế
[4]Kế toán tài chính nâng cao
Ngành: Kế toán
 2016 Sinh viên hệ cao học  Trường Đại học Kinh tế
[5]Introduction to Financial Accounting
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên hệ đại học  VNUK Institute for Research and Executive Education
[6]Hệ thống thông tin kế toán
Ngành: Kế toán
 2008 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế
[7]Kế toán tài chính 1
Ngành: Kế toán
 2007 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học kinh tế
[8]Tổ chức hạch toán kế toán
Ngành: Kế toán
 2007 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế
[9]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2001 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế
[10]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 1998 Sinh viên hệ đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn