Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,338

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán quốc tế
Ngành: Kế toán
 2022 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế
[2]Accounting Principles
Ngành: Khác
 2020 Sinh viên hệ đại học (Chương trình liên kết quốc tế)  Trường Đại học kinh tế
[3]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Kế toán
 2017 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế
[4]Kế toán tài chính nâng cao
Ngành: Kế toán
 2016 Sinh viên hệ cao học  Trường Đại học Kinh tế
[5]Introduction to Financial Accounting
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên hệ đại học  VNUK Institute for Research and Executive Education
[6]Hệ thống thông tin kế toán
Ngành: Kế toán
 2008 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế
[7]Kế toán tài chính 1
Ngành: Kế toán
 2007 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học kinh tế
[8]Tổ chức hạch toán kế toán
Ngành: Kế toán
 2007 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế
[9]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2001 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế
[10]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 1998 Sinh viên hệ đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn