Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,568

[1] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại học Kinh tế) vì đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện khoá học 1993 - 1997. Năm: 1997.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại học Kinh tế), Đại học Đà Nẵng tặng giấy khen vì đã đạt thành tích tốt trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 1997. Năm: 1997.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại Học Kinh tế) vì đã đạt thành tích giảng viên giỏi cấp Trường. Năm: 2001.
[4] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2001 - 2002. Số: Quyết định số 1501/QĐ - TĐKT. Năm: 2002.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Giấy khen vì đã có thánh tích xuất sắc trong năm học 2002 - 2003 . Số: Quyết định số 1652/QĐ -TĐKT. Năm: 2003 .
[6] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2002 - 2003 . Số: Quyết định số 1651/QĐ - TĐKT. Năm: 2003 .
[7] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2003 - 2004 . Số: Quyết định số 1755/QĐ - TĐKT. Năm: 2004.
[8] Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003 - 2004. Số: 2094/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[9] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2004 - 2005 . Số: Quyết định số 2060/QĐ - TĐKT . Năm: 2005.
[10] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Curtin (Australia) tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập (Năm học 2006).. Năm: 2007.
[11] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 . Số: Quyết định số 3557/QĐKT. Năm: 2008.
[12] Giải thưởng RW Cook Prize do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Curtin (Australia) tặng cho sinh viên xuất sắc trong môn học Kế toán tài chính thuộc chương trình sau đại học tại Trường (năm học 2006- 2007). Năm: 2008.
[13] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. Số: Quyết định số 5124/QĐKT . Năm: 2010.
[14] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009 – 2010. Số: theo Quyết định số 5122/QĐKT. Năm: 2010.
[15] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010 - 2011. Số: Quyết định số 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2011.
[16] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011 - 2012. Số: 6529/QĐ -TĐKT. Năm: 2012.
[17] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015 - 2016. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[18] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016 - 2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[19] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018 - 2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[20] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019 - 2020. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[21] Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2020 - 2021. Số: 4663/QĐ-BGDĐT. Năm: 2021.
[22] Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". Số: 3011/QĐ-BGDĐT. Năm: 2021.
[23] Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021 - 2022. Số: 1051/QĐ - TĐKT. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn