Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,291,387

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Mạc Nguyên Huy
Đề tài: Kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Thành Phố Đà Đẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2022

 2023

[2]Nguyễn Thị Giáng Tiên
Đề tài: Công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[3]Hoàng Ngọc Thanh
Đề tài: Nghiên cứu công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2021

[4]Phan Viết Vấn
Đề tài: Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[5]Phan Thị Vũ Mỵ
Đề tài: Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[6]Đặng Thị Diệu Nga
Đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[7]Trần Thị Nam Hải
Đề tài: Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[8]Đồng Thị Như Quỳnh
Đề tài: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[9]Nguyễn Thị Lành
Đề tài: Nghiên cứu công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành vận tải và kho bãi niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[10]Võ Thị Kim Giàu
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[11]Võ Tiến Đạt
Đề tài: Vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại Tổng Công ty Dược Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[12]Nguyễn Thị Bích Vân
Đề tài: Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong điều kiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[13]Nguyễn Trường Huy
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[14]Hàn Như Thiện
Đề tài:

Nghiên cứu mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ bởi các CTNY ở Việt nam và Philippines

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[15]Lê Thùy Trang
Đề tài:

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[16]Trịnh Thị Ngọc Mùi
Đề tài: Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[17]Võ Hoàng Tùng
Đề tài: Nghiên cứu công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[18]Lê Thị Bảo Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[19]Dương Ngọc Như Quỳnh
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tùy ý trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn