Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,706,870

 Đối chiếu hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam với hệ thống chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Trần Đình Khôi Nguyên; Thành viên:  Nguyễn Hữu Cường, Phan Đỗ Quyên, Lê Quang Sang, Nguyễn Thị Xuân Linh, Lê Thị Trúc Loan
marriage affairs open i want an affair
Số: B2010-ĐN04-46 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kế toán
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn