Nguyễn Hồ Sĩ Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,144

 
Mục này được 25772 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hồ Sĩ Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/01/1986
Nơi sinh: Hải Châu, Đà Nẵng
Quê quán Đại Cường - Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Tự động hóa, xử lý tín hiệu và hình ảnh, kỹ thuật thông tin; Tại: Trường Đại học Lorrain
Dạy CN: Kỹ Thuật Điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: TOEIC 590
Địa chỉ liên hệ: Bộ Môn Điện Công Nghiệp -Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa
Điện thoại: 05112241303; Mobile: 0978759332
Email: nguyenhosihung@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/2010-10/2011:Trợ giảng, Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
10/2011 đến nay: Giảng viên, Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT SỬ DỤNG MẠNGNEURON XUYÊN TÂM CHO HỆ THỐNG TỪ TRƯỜNG ĐẨY. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng. Thành viên: PGS.TS. Lê Thành Bắc; TS. Nguyễn Hữu Hiếu; ThS. Trần Hữu Châu Giang. Mã số: Mã số: Đ2015-02-122. Năm: 2016. (Apr 18 2016 4:44PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỐNG SÉT VAN (CSV) TRONG MATLAB-SIMULINK ĐỂ BẢO VỆ CHỐNG QUÁ ÁP CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN. Chủ nhiệm: Nguyễn Hồ Sĩ Hùng. Mã số: T2011-02-CBT34. Năm: 2011. (Oct 2 2014 3:10PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU,ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, NĂNG LƯỢNG GIÓ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Văn Tấn. Thành viên: Lê Hồng Lâm, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Hồ Sĩ Hùng. Mã số: T2011-02-14. Năm: 2011. (Oct 2 2014 3:13PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sliding Mode - PID controller design for manetic levitation system. Tác giả: Doan Anh Tuan, Nguyen Ho Si Hung. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: 6(91). Trang: 68-72. Năm 2015. (Apr 18 2016 4:58PM)
[2]Bài báo: Phương Pháp Điều Khiển Tàu Đệm Từ Trường. Tác giả: Nguyễn Hồ Sĩ Hùng. Tạp chí khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam. Số: 152. Trang: 22-24. Năm 2015. (Sep 24 2020 8:36PM)
[3]Bài báo: Xây dựng thuật toán điều khiển trượt - nơron cho hệ thống từ trường đẩy. Tác giả: ThS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng*; PGS.TS. Lê Thành Bắc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 35. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[4]Tham luận: Điều khiển tránh vật cản cho robot ba bánh sử dụng bộ điều khiển mờ. Tác giả: Trần Văn Hùng, Nguyễn Hồ Sĩ Hùng. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT 2015). Trang: 20-24. Năm 2015. (Dec 24 2015 9:27PM)
[5]Tham luận: Tổng hợp bộ điều khiển kết hợp Pid-trượt để điều khiển hệ thống từ trường treo. Tác giả: Lê Thành Bắc, Nguyễn Hồ Sĩ Hùng. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Trang: 1-10. Năm 2015. (Apr 18 2016 5:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Dynamic Grouping Maintenance for Geographically Dispersed Production System. Authors: Ho Si Hung Nguyen, Phuc Do, Hai-Canh Vu, Benoit Iung. Reliability Engineering and System Safety. No: 185. Pages: 392–404. Year 2019. (Sep 24 2020 7:30PM)
[2]Presentations: Joint Maintenance Scheduling and Routing Optimization for Geographically Dispersed Production Systems. Authors: H.S.H. Nguyen, P. Do, B. Iung and H.C. Vu
. 10th IMA International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability. Pages: xxx. Year 2018.
(Sep 24 2020 7:21PM)
[3]Presentations: A Dynamic Grouping Maintenance Strategy for Geographically Dispersed Production Systems. Authors: Ho Si Hung Nguyen, Phuc Do , Benoit Iung And Hai-Canh Vu. International Conference on Mathematical Methods in Reliability. Pages: xxx. Year 2017. (Sep 24 2020 7:12PM)
[4]Article: Increasing the Robustness of Magnetic Levitation System by Using PID-Sliding Mode Control. Authors: Nguyen Ho Si Hung, Le Thanh Bac, and Nguyen Huu Hieu
. Journal of Automation and Control Engineering. No: 6. Pages: 389-393. Year 2016.
(Sep 24 2020 7:05PM)
[5]Presentations: Combination between PID and Sliding Mode Algorithm to Control for Magnetic Levitation System. Authors: Jeng-Tze Huang and Nguyen Ho Si Hung. The Second International Conference on Computing, Measurement, Control and Sensor Network. Pages: xxx. Year 2014. (Nov 23 2014 10:00PM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 24 2020 8:45PM)
[1]A Maintenance Strategy for Geographically Dispersed Production System Chủ biên: Ho Si Hung Nguyen. Đồng tác giả: Thanh Bac Le, Van Tan Nguyen. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. Năm 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp tính
Ngành: Điện
 2016 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Toán chuyên ngành
Ngành: Điện
 2014 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn