Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,309

 Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự hài lòng, sự cam kết của nhân viên: Nghiên cứu thực tiễn tạo Công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Manh Toan, Duong Thi Lien Ha
Nơi đăng: Local Development through Cooperative and Social Enterprise Model, Sungkonghoe Business Review; Số: ISSN 2005-7601, Volume 6, 2014, Special Issue;Từ->đến trang: 92-118;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn