Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán hành chính sự nghiệp
Ngành: Kế toán
 2012 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[2]Hệ thống thông tin kế toán
Ngành: Kế toán
 2011 Sau đại học, Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế
[3]Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngành: Kinh tế học
 2006 Học viên cao học các ngành Kinh tế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Phân tích hoạt động kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2002 Sinh viên đại học, học viên cao học các ngành kinh tế  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Tin học hóa Kế toán
Ngành: Kế toán
 2001 Sinh viên đại học, học viên cao học chuyên ngành Kế toán  Trương Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 2000 Sinh viên đại học, học viên cao học các chuyên ngành Kinh tế  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn