Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Huỳnh Thị Diễm Trinh
Đề tài:

Nghiên cứu tác động của Hiệp định đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản đến nền kinh tế Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Nguyễn Thị Hương
Đề tài: Phân tích tác động của chính sách thuế đến cơ cấu ngành của nền kinh tế Việt Nam 
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2019

[3]Phan Thị Đỗ Quyên
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2018

[4]Lamngeun XAYASENE
Đề tài: Tăng cường thu hút FDI nhằm phát triển ngành công nghiệp nước CHDCND Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2017

[5]Phạm Thị Bích Vân
Đề tài: Quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Đang chờ tốt nghiệp)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2017

[6]Lê Thanh Nga
Đề tài: Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể để phân tích tác động của sự biến động giá xăng dầu đến các ngành kinh tế Việt nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[7]Nguyễn Thị Mỹ Hà
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Danapha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[8]Huỳnh Thị Hồng Đức
Đề tài: Các nhân tố tác động đến mức độ hài lòng của người sử dụng phần mềm kế toán - khảo sát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[9]Phan Thị Thu Hà
Đề tài: Tổ chức thông tin kế toán trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[10]Bùi Phương Thảo
Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn công việc của nhân viên văn phòng ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[11]Phạm Văn Duẫn
Đề tài: Giải pháp giảm nghèo cho huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[12]Nguyễn Minh Khoa
Đề tài: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[13]Lưu Anh Phương Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[14]Nguyễn Thị Mai
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[15]Võ Thị Lan Phương
Đề tài: Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chuyển đổi tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[16]Nguyễn Thị Bích Thủy
Đề tài: Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[17]Nguyễn Lê Anh Thương
Đề tài: Phân tích hiệu quả tài chính tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[18]Huỳnh Trần Bích Phượng
Đề tài: Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá kết quả hoạt động tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[19]Ngô Thị Thảo
Đề tài: Phát triển công nghiệp huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[20]Phan Minh Nhật
Đề tài: Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[21]Lê Thị Hoàng Ni
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[22]Phan Thị Thái Tuyền
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng phần mềm kế toán Misa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[23]Nguyễn Hữu Anh Thư
Đề tài: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng theo định hướng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[24]Võ Thị Tố Uyên
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng phần mềm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[25]Nguyễn Thị Diễm Phương
Đề tài: Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Dược Danapha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[26]Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Đề tài: Tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty cổ phần vận tải đa phương thức

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[27]Phan Thị Anh Thư
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Hội An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[28]Nguyễn Hoàng Thơ
Đề tài: Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[29]Phan Như Nguyên
Đề tài: Phát triển du lịch khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[30]Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2015

[31]Nguyễn Thị Thùy Dung
Đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Than điện Nông Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[32]Phan Việt Hùng
Đề tài: Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[33]Nguyễn Thị Nhung
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[34]Trần Thị Thu Hà
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[35]Trần Thị Diệu Lành
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương III

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[36]Phạm Thị Ánh Tuyết
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty miền Trung - Cosevco

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[37]Hoàng Quảng Bình
Đề tài: Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[38]Dương Thị Thanh Nga
Đề tài: Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[39]Nguyễn Thị Hải
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần dệt may Hoà Khánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[40]Nguyễn Thị Diễm Thúy
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[41]Nguyễn Thị Thu Huyền
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 512

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[42]Đặng Hữu Khánh Trung
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty dệt may 29/3

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[43]Đoàn Chánh Thi
Đề tài: Quản lý thu thuế GTGT tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[44]Hoàng Mạnh Hà
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[45]Lê Thế Chung
Đề tài: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[46]Phan Thị Thanh Thủy
Đề tài: Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[47]Võ Thị Bích Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[48]Nguyễn Văn Việt
Đề tài: Ứng dụng mô hình cân đối liên ngành trong việc xác định các ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[49]Đoàn Xuân Ngọc
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[50]Lê Thị Minh Tâm
Đề tài: Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải, chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[51]Lê Thị Ngọc Diệp
Đề tài: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[52]Lê Thị Minh Hằng
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tại Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2014

[53]Trần Anh Tuấn
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần tập đoàn Khải Vy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[54]Hà Thụy Phúc Trầm
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây lắp Hùng Vương.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[55]Dương Thị Lý
Đề tài: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[56]Nguyễn Thị Kiều Linh
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[57]Trần Minh Quang
Đề tài: Lập báo cáo tài chính tổng hợp ở Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[58]Nguyễn Thị Vy Thanh
Đề tài: Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[59]Lại Thị Kiều My
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Đường Ninh Hoà

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[60]Vũ Thị Kim Oanh
Đề tài: Hạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[61]Hồ Thị Tố Quyên
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[62]Văn Quốc Huy
Đề tài: Tăng cường kiểm soát chi thanh toán BHYT tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[63]Lê Thị Hồng Yến
Đề tài: Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[64]Nguyễn Thị Thanh Tâm
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 501(thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[65]Trần Thị Thanh Nga
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại nhà máy đường Phổ Phong thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[66]Trần Thị Miên
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí khai thác tại công ty cao su 72.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[67]Đồng Thị Nguyệt Nga
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ về doanh thu và tiền thu bán hàng tại Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[68]Phạm Thị Hường
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại công ty 532 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[69]Lê Huy Trung
Đề tài: Tăng cường kiểm soát thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[70]Lê Thị Mai Hồng
Đề tài: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty cổ phần Fococev Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[71]Nguyễn Thị Thúy Hằng
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của các Công ty may tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[72]Nguyễn Trần Phúc Nguyên
Đề tài: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty CP Vinatex Da Nang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[73]Trần Thị Thanh Tâm
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình Cung ứng tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[74]Lê Thị Nhâm
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[75]Lưu Văn Thạch
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[76]Nguyễn Văn Công
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[77]Đặng Văn Thanh
Đề tài: Một số giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[78]Huỳnh Thị Thanh Kiều
Đề tài: Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[79]Nguyễn Thị Thanh Tâm
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình doanh thu dịch vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (DIA)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[80]Trương Thị Như Trâm
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[81]Lê Thị Ngọc Dung
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (VHG)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[82]Nguyễn Thị Kim Cúc
Đề tài: Xác định giá trị doanh  nghiệp - trường hợp tại Công ty Cổ phần Đức Mạnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[83]Đặng Thị Kim Xuân
Đề tài: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng các phần mềm kế toán Việt Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[84]Tôn Nữ Thanh Thiện
Đề tài: Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[85]Dương Thị Mỹ Hoàng
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[86]Nguyễn Tấn Đạt
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco5)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[87]Võ Hoa
Đề tài: Phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[88]Đinh Tuyết Diệu
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty CP Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[89]Nguyễn Thị Diệu Tuyết
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị theo mô hình Just In Time tại Công ty cổ phần Thắng Lợi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[90]Huỳnh Thị Thêm
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy miền Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[91]Phạm Lê Hoài
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong Chu trình Bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần PYMEPHARCO

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[92]Võ Thị Bích Phụng
Đề tài: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ Phần Bắc Âu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[93]Nguyễn Thị Kiều Trinh
Đề tài: Ứng dụng mô hình IO trong phân tích mối quan hệ giữa các ngành kinh tế của Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[94]Dương Thanh Tùng
Đề tài: Đánh giá tác động của việc sử dụng vốn vay từ nguồn xoá đói giảm nghèo của ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn xã Yachim, TP Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[95]Triệu Thị Ngọc Hiền
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng tại Tổng công ty Cổ phần dệt may Hoà Thọ.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[96]Nguyễn Lê Nhân
Đề tài: Hoàn thiện Hệ thống thông tin kế toán trong Chu trình chuyển đổi tại Công ty Gạch men Cosevco Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[97]Lê Thị Vân Anh
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[98]Đặng Thị Vân
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[99]Pham Thị Thanh
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[100]Dương Thị Như Vân
Đề tài: Tăng cường kiểm soát  chi phí xây lắp tại Công ty Xây dựng 532 - Bộ quốc phòng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[101]Nguyễn Thị Bích Ngọc
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[102]Nguyễn Thị Thanh Vân
Đề tài: Vận dụng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Công nghiệp Nhựa Chinhuei trong điều kiện áp dụng mô hình Capacity của Cam-I

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[103]Nguyễn Thị Thùy Anh
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại Bệnh viện C Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[104]Trần Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận quốc tế Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[105]Nguyễn Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty cổ phần vận tải biển Đà Nẵng. marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[106]Huỳnh Thị Tú
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty may ở Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[107]Trần Thị Kim Phú
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty 545

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[108]Ngô Thị Hường
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Bia Phú Minh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[109]Nguyễn Lương Định
Đề tài: Hoàn thiện công tác Kiểm soát nội bộ về chí phí xây lắp tại Công ty Cổ phần xây lắp và phát triển Nhà Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[110]Lê Thị Thụ Hiền
Đề tài: Hoàn thiện công tác Kiểm soát nội bộ về chí phí sản xuất tại Công ty giày Thượng Đình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[111]Nguyễn Thị Thu Hiền
Đề tài: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[112]Phạm Thị Kim Liên
Đề tài: Phân tích hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[113]Trần Mậu Thông
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[114]Đặng Ngọc Bích
Đề tài: Ứng dụng phương pháp định giá dựa trên chi phí trong việc xây dựng giá vé máy bay nội địa tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[115]Ngô Thị Hoài An
Đề tài: Phân tích tác động đ òn bẩy tà chính đến hiệu quả vả rủi ro tại các công ty niêm yết - cơ sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[116]Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[117]Nguyễn Thị Thu Thảo
Đề tài: Hoàn thiện Kiểm soát nội bộ về chí phí tại cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2008

[118]Nguyễn Trường Sơn
Đề tài: Dự toán và phân tích biến động chi phí tại công ty liên doanh Khải Thiện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[119]Trương Công Khoái
Đề tài: Tăng cường kiểm soát thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[120]Lương Thị Gái
Đề tài: Kiểm soát chi phí phục vụ hành khách tại Tổng cô ng ty Hàng khô ng Việ t Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn