Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nmtoan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,154,761

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận quốc tế Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[2]Nguyễn Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty cổ phần vận tải biển Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[3]Huỳnh Thị Tú
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty may ở Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[4]Trần Thị Kim Phú
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty 545

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[5]Ngô Thị Hường
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Bia Phú Minh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[6]Nguyễn Lương Định
Đề tài: Hoàn thiện công tác Kiểm soát nội bộ về chí phí xây lắp tại Công ty Cổ phần xây lắp và phát triển Nhà Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[7]Lê Thị Thụ Hiền
Đề tài: Hoàn thiện công tác Kiểm soát nội bộ về chí phí sản xuất tại Công ty giày Thượng Đình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[8]Nguyễn Thị Thu Hiền
Đề tài: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[9]Phạm Thị Kim Liên
Đề tài: Phân tích hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[10]Trần Mậu Thông
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[11]Đặng Ngọc Bích
Đề tài: Ứng dụng phương pháp định giá dựa trên chi phí trong việc xây dựng giá vé máy bay nội địa tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[12]Ngô Thị Hoài An
Đề tài: Phân tích tác động đ òn bẩy tà chính đến hiệu quả vả rủi ro tại các công ty niêm yết - cơ sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[13]Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[14]Nguyễn Thị Thu Thảo
Đề tài: Hoàn thiện Kiểm soát nội bộ về chí phí tại cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2008

[15]Nguyễn Trường Sơn
Đề tài: Dự toán và phân tích biến động chi phí tại công ty liên doanh Khải Thiện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[16]Trương Công Khoái
Đề tài: Tăng cường kiểm soát thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[17]Lương Thị Gái
Đề tài: Kiểm soát chi phí phục vụ hành khách tại Tổng cô ng ty Hàng khô ng Việ t Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn